Spring til indhold
Nyhed

Ny folkeskole: "Den sammenhængende skoledag"

03-09-2012
En længere skoledag med bedre normeringer, der både giver plads til afveksling mellem leg og læring og tid til fordybelse. Det er ambitionen med Børn- og Ungeforvaltningens vision ”Den sammenhængende skoledag” for børnene i 0-6 klasse.

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense kommune har i sidste uge præsenteret byrådet for et oplæg, der grundlæggende nytænker den odenseanske folkeskole. ”Den sammenhængende skoledag” hedder oplægget, som byrådet i første omgang har nikket til, at der kan arbejdes videre med.

Store udfordringer
Folkeskolen står i de kommende år over for en række udfordringer. Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader skolen uden de nødvendige kompetencer. Og samtidig oplever for mange, at de ikke bliver udfordret nok i skolen. Skal vi ruste alle børn til uddannelse og til det fremtidige arbejdsmarked, så skal flere lære mere.

Samtidig er Odense Kommunes økonomi under pres. Det betyder sammen med den høje ledighed, at vi i de kommende år skal sikre vores velfærd med noget, der ligner 20 % mindre, end vi gjorde i 2008, da finanskrisen ramte os.

Kræver, at vi tænker nyt
Det er helt afgørende, at kvaliteten i folkeskolen øges, så flere lærer mere. Det skal ske med færre ressourcer. Det kræver, at vi tør tænke nyt. Vi skal skabe mere læring for færre penge. Vi er nået langt. Men de stigende krav og fremtidens udfordringer betyder, at vi skal nå endnu længere.
Den udfordring er vi alle sammen nødt til at forholde os til.

Eleverne får en længere skoledag for 0. til 6. klasse med en bedre normering
Det mest markante i forslaget er en længere skoledag med en bedre normering. En længere skoledag, der veksler mellem leg og læring, og mere tid til fysisk bevægelse og de kreative fag som fx musik.

Du kan læse en kort gennemgang af oplægget ”Den sammenhængende skoledag” her

Ingen klare svar – vi skal finde dem sammen
”En sammenhængende skoledag” er på nuværende tidspunkt en vision, en tænkning eller en retning, som kan udformes på mange måder. Derfor er der ikke kun ét svar på et klart formuleret spørgsmål, men måske flere - eller mange.

”En sammenhængende skoledag” skal udformes, så skoledagen kommer til at passe til de behov og ønsker, man har lokalt. Børn, forældre, medarbejdere, politikere og gerne flere skal inddrages i drøftelser om, hvordan vi skaber den ønskede sammenhæng, så flere børn er en del af den almene skole, og alle børn lærer mere.

Du kan få svar på nogle af dine spørgsmål her.