Spring til indhold
Nyhed

Hjemløsestrategien virker i Odense

13-02-2012

Hjemløsestrategien har været i gang i lidt under to år, og nu begynder resultaterne så småt at kunne ses.

For tredje gang blev der i uge 6 2011 gennemført en kortlægning af hjemløshed i Danmark. Tidligere har de været afholdt i 2007 og 2009. Denne tredje tælling har været imødeset med spænding, da tallene indgår som måltal i hjemløsestrategien. Tallene kom med næsten trekvartsårs forsinkelse i december 2011.

På landsplan fremgår det, at de foreløbige mål i hjemløsestrategien ikke er blevet nået.

Der har i hele landet været en stigning i antallet af hjemløse fra 4.998 i 2009 til 5.290 i 2011.
I Århus stigning på 26 %, i Ålborg stigning på 6 %, i København stigning på 0,9 %, i Københavns omegn stigning på 46,6 %. Stigning i antallet af unge hjemløse fra 633 til 1002.
Der har været lidt færre gadesovere. Antallet af hjemløse på forsorgshjem er status quo.

Odense er flere steder i hjemløsetællingen omtalt positivt for sit fald i antallet af hjemløse. Befolkningen i Odense Kommune udgør 3,3 % af landets befolkning, men trods storbyeffekt udgør antallet af hjemløse kun 3 %.

Fald i antallet af hjemløse på 14,4 % fra 2009 til 2011.
Markant fald af gadesovere i Odense, fra 34 personer i 2009 til 8 personer i 2011.
Lille stigning i antallet af hjemløse på forsorgshjem, men kortere opholdstider og dermed et hurtigere flow på pladserne.
Markant fald af hjemløse udsluset fra fængslerne, fra 6 til 1 i 2011.
Lille stigning i antallet af unge hjemløse fra 31 til 33.


Du kan se hjemløsetællingen i SFI-rapporten Hjemløshed i Danmark 2011 her