Spring til indhold
Nyhed

Fremtidens Vollsmose

29-11-2012

Aldrig før har vi foretaget så stort et udredningsarbejde om en bydel, som vi nu har gjort med Vollsmose.

En analysegruppe på tværs af kommunens forvaltninger og en Task force med repræsentanter fra Odense Kommune, Fyns Politi samt boligorganisationerne i Vollsmose har de seneste to og en halv måned lavet et større udredningsarbejde om Vollsmose.

Arbejdet er nu mundet ud i en række anbefalinger, som byrådet skal tage stilling til den 12.12.2012. Tanken er, at anbefalingerne skal danne grundlag for en ny retning for fremtidens Vollsmoseindsats.

Stadsdirektør Jørgen Clausen, direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Peter Pietras, og direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Jimmy Streit, har ansvaret for det samlede projekt, der er delt i to spor.

Anne Velling, chef for Bystrategisk stab, BMF, har stået i spidsen for Spor 1, analysen af indsatserne i Vollsmose, mens stabschef Leif Hansen, BMF,  har stået i spidsen for Spor 2, analysen omkring arbejdet med den hårde kerne af kriminelle.

Du kan læse hele rapporten for Spor 1 her

Du kan læse hele rapporten for Spor 2 her 


Yderligere information

For yderligere information om Spor 1 kontakt Anne Velling på avec@odense.dk eller telefon 63 75 05 90

For yderligere information om Spor 2 kontakt Leif Hansen på lha@odense.dk eller telefon 65 51 10 02