Spring til indhold
Nyhed

Flagermus - tager de også letbanen?

09-07-2012

Flagermus – tager de også Letbanen?

Letbanen er bæredygtig og miljørigtig transport for alle. Men hvad sker der egentligt med naturen, der hvor Letbanen kommer til at kører?

Det kan en ny feltundersøgelse svare på. Derfor vil biologer den næste periode undersøge, hvilke naturtyper der findes langs den 14.5 km letbanestrækning fra Tarup Center gennem Bolbro, forbi Odense Banegård Center – videre til SDU og Nyt OUH med afslutning ved Hjallese Station.

Undersøgelsen skal bruges til at finde ud af, om der skal foreslås ændringer af letbaneprojektet på grund af forekomsten af særlige dyr eller planter.

Blandt andet skal der fokuseres på flagermus. Rent konkret foregår det ved, at biologer i dagtimerne vil kigge efter, om der er træer særligt egnede til flagermus. De interessante steder vil biologerne igen besøge om natten, hvor flagermusene er aktive.

Letbanestrækningen i 3D

I den anden uge i august, kan du rundt omkring i byen møde en bil fra COWI, med kamera og laserscanner på et stativ på taget.

Hele letbanestrækningen skal nemlig fotograferes og måles op i 3D. Det sker for at få en mere nøjagtig opmåling end de kort, som Odense Kommune allerede har.

Fotograferingen skal bruges som grundlag for illustrationer af, hvordan letbanen vil se ud i gaderummet. Med 3D laserscanningen, får letbanerådgiverne de præcise højder, bredder og længder for letbanen i gaderummene. 

Du kan læse mere om Odense Letbane på www.odense.dk/letbane

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Chef for Bystrategisk Stab, Anne Velling på tlf.: 20 11 20 12, eller mail: avec@odense.dk