Spring til indhold
Nyhed

Den Frie Rådgivning fik Ildsjæleprisen

25-09-2012
Ved en festlig ceremoni i festsalen på Odense Rådhus fik Den Frie Rådgivning overrakt Ildsjæleprisen 2012.
Prisen gives til en frivillig social forening, der gør en særlig indsats for udsatte og vanskeligt stillede borgere i Odense. Rådmand Peter Rahbæk Juel uddelte prisen og stand-up komiker Lasse Rimmer var konferencier.
Som noget helt nyt blev vinderen i år fundet ved en afstemning blandt de inviterede. De skulle stemme på en ud af tre nominerede, og det blev Den Frie Rådgivning, der fik flest stemmer; noget som gjorde formand Mads Eriksen og daglig leder Lisa Sig Olesen meget stolte!
Ildsjælepris overrækkes
Rådmand Peter Rahbæk Juel overrækker prisen til den stolte formand, Mads Eriksen.
Den Frie Rådgivning
Daglig leder Lisa Sig Olesen fra Den Frie Rådgivning præsenterede et udsnit af de 25 frivillige, der rådgiver.

Rådgivning til ressourcesvage borgere
Den Frie Rådgivning tilbyder rådgivning til borgere, der ikke har færdigheder til at begå sig på lige fod med øvrige borgere i samfundet. Det kan fx være hjælp til at læse og forstå breve fra det offentlige og komme i kontakt med myndighederne.
Den Frie Rådgivning har base i Vollsmose og afdelinger i Dalum og i Påskeløkken.
Rådgivningen har et tæt samarbejde med Fritidsbutikken i Vollsmose og myndighedssagsbehandlere i kommunen. Den Frie Rådgivning har stor succes med at rekruttere ressourcestærke frivillige med etnisk minoritetsbaggrund.
Ildsjælepris 2012
Rådmand Peter Rahbæk Juel, formand for Den Frie Rådgivning Mads Eriksen, formand for Ungdommens Røde Kors Henning Friis, projektleder for Samtalegrupper for Unge Kirsten Viese Madsen, og konferencier Lasse Rimmer.
 
Ud over Den Frie Rådgivning var også Ungdommens Røde Kors og Samtalegrupper for Unge nomineret til prisen, som består af to skulpturer udformet af Jens Galschiøt. Den ene er en vandrepokal og den anden er en statuette, som modtageren får lov til at beholde.

Foreningerne er udvalgt på baggrund af følgende seks kriterier:
  • Har øget engagementet og virkelysten for individer og/eller foreninger/organisationer
  • Styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe mennesker i særligt vanskelige kår
  • Skabt synlighed og opmærksomhed omkring en ellers overset problematik
  • Synliggjort kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde
  • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige Fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden