Spring til indhold
Nyhed

Borgermøde i Odense

22-11-2012

Vær med til at sætte fokus på medborgerskab for personer med handicap

Mennesker med et handicap skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre, og de skal havde indflydelse på sager, hvor de selv er hovedperson eller kan blive det - derfor har Det Centrale Handicapråd sat temaet ”Medborgerskab” på dagsordenen.

Men føler mennesker med et handicap sig altid som en medborger? Hvis ikke, hvorfor? Og hvad ser du som de største udfordringer for at udleve rollen som medborger - uanset handicap? Det vil vi gerne spørge DIG om - dig, der er borger med handicap, pårørende til en person med handicap, aktiv i en handicaporganisation eller noget helt fjerde.

Borgermøde i Odense
For at høre dine og andres opfattelser om og idéer til godt medborgerskab og brugerinddragelse holder vi borgermøde d. 27. november 2012. Det foregår i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Diskussionen på borgermødet vil tage udgangspunkt i fire emner: Brugerinddragelse, diskrimination, stemmeret/stemmeafgivelse og borgerens retsstilling.

Vi vil bruge din viden og erfaring i vores arbejde med temaet ”Medborgerskab,” som vi slutter af med en konference i maj 2013.

Vi glæder os til at se dig.Læs mere om Det Centrale Handicapråds borgermøder.