Spring til indhold
Nyhed

Temamøde om samarbejde mellem frivillige og Ældre- og Handicapforvaltningen

23-06-2011
 

Torsdag den 16. juni var frivillige foreninger og ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen inviteret til temamøde om samarbejde. Initiativtager til mødet var Center for Frivilligt Socialt Arbejde og forvaltningen.

 

 

 

 

 

 
 

Ca. 80 personer deltog i mødet. De kom fra frivillige sociale foreninger, idræts- og motionsforeninger, projekter, råd og Ældre- og Handicapforvaltningen. Sidstnævnte var ansatte, som til daglig samarbejder med foreningerne. Stemningen på mødet var rigtig god.

 

Mødet fandt sted i det nyindrettede Seniorhus Odense, og de gode rammer understøttede i høj grad mødets tema: SAMARBEJDE mellem foreningerne og ÆHF.

For mange af deltagerne var det vigtigt at opleve, at såvel foreningerne som ”kommunen” består af rigtige, levende mennesker, som har masser af ideer, megen viden og stor erfaring. Når det hele bringes i spil, kan det i høj grad være med til at udvikle det frivillige arbejde og styrke samarbejdet.

 
Alle deltagere havde mulighed for at mødes på kryds og tværs af sektorer og interesser. De mange kontakter resulterede i flere gode ideer, som kan være med til fortsat at udvikle og nytænke det frivilliges rolle i fremtidens velfærdssamfund.