Spring til indhold
Nyhed

Politikere: Stop for hatecrimes i Odense

23-03-2011

Udvalg anbefaler tættere samarbejde om indsatsen mod hatecrimes

Udvalget for Boligområder og Tryg By melder klart ud, at de ser meget alvorligt på hændelser og forbrydelser, der er motiveret af had mod andre alene på baggrund af disses etnicitet, seksuel orientering eller tro.


- Det er en farlig glidebane for vores samfund, og det er overmåde vigtigt, at vi får sendt nogle tydelige signaler om, at vi står vagt om vores grundlæggende værdier, der ikke giver plads til den slags handlinger. Vi har som politikere et ansvar for at sætte fokus, så ingen kan være i tvivl om vores prioritering af det, siger udvalgets formand Christian Skov Frederiksen.


Udvalget anbefaler i forlængelse af drøftelsen derfor, at der i Odense fremadrettet skal være et endnu tættere samarbejde om en indsats mod hatecrimes. Helt konkret har udvalget bedt om, at det tværgående fora omkring det kriminalitetsforbyggende arbejde, hvor både kommune og politi er repræsenteret - SSP Kontaktudvalget - tager hånd om at få udarbejdet en fælles tværgående strategi. Strategien skal bidrage til, at der på alle fronter rustes op i forhold til at prioritere indsatser mod hatecrimes og som kan være med til i Odense at foregribe en udvikling i forkert retning.


Fra udvalget lyder opfordringen til alle, om ikke at tøve med at anmelde hændelser, som kan kobles til hatecrimes. Det er afgørende for at kunne sætte en stopper for det, at det kommer frem i lyset og gerningspersonerne bliver stillet til ansvar.


Fakta om Udvalget for Boligområder og Tryg By

 • Udvalget er nedsat af Økonomiudvalget og er rådgivende inden for områderne omkring udsatte boligområder og arbejdet for at gøre Odense tryggere
 • Udvalget startede sit virke pr januar 2011
 • Udvalgets sammensætning:  
  • Christian Skov Frederiksen (valgt som formand) for liste A
  • Per Berga Rasmussen (valgt som næstformand) for liste Ø
  • Veronica Hansen for liste F
  • Mark Grossman for liste C
  • Morten Kibæk for liste V Alex Ahrendtsen for liste O 
  • John Jacobsen rep. Fyns Politi 
  • Lilian Vaaben rep. Rådet for Socialt Udsatte 
  • Mahmoud Daoud rep. Integrationsrådet
  • Erling Nielsen rep. Boligorganisationerne i Odense

  Læs mere om Odenses indsatser for at skabe Tryg By her