Spring til indhold
Nyhed

Giv din idé til børne- og ungeområdet

05-05-2011

Hvordan effektiviserer og sparer vi bedst inden for børne- og ungeområdet?

Det vil Børn- og Ungeudvalget gerne have inputs til. Derfor lancerer vi nu en hjemmeside, hvor du som medarbejder, forældre eller borger kan komme med gode idéer til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, smartere og billigere.


Siden hedder ”DIN IDÉ” og kan ses her: www.dinide.odense.dk.


Vi håber, at rigtigt mange medarbejdere, unge, forældre, bestyrelser og andre med interesse inden for børne- og ungeområdet vil bidrage med gode idéer i den kommende tid.

 

Baggrund for besparelser

Under overskriften ”Odense – en ny virkelighed” indgik Odense byråd i efteråret 2010 en aftale om budgettet for de kommende fire år. Med aftalen erkender partierne, at Odense står i en situation, hvor byen skal igennem en række besparelser i en årrække fremover. Konkret skal der over de kommende år ske reduktioner for 664 mio. kroner, og på børne- og ungeområdet alene skal der findes 363 mio. kroner i årene frem til 2014.


Ikke første gang og derfor brug for alle gode idéer

Gennem de senere år har børne- og ungeområdet været underlagt krav om besparelser. Det har betydet, at der løbende har været forskellige effektiviserings- og besparelsestiltag inden for området. Tidligere er der bl.a. gennemført en slankning af ledelsesstrukturen på institutionsområdet, optimering af tilbudsviften i forhold til udsatte børn og unge, der er besluttet ny klubstruktur og iværksat en optimering af centraladministrationen, som blev beskåret med 10 % og senest er andelen af lærernes arbejdstid, der anvendes på undervisning, blevet forøget. Samtidig er der sket en optimering af klassedannelserne gennem en ny skolestruktur.

Indenfor børne- og ungeområdet bliver størstedelen af budgettet anvendt på aflønning af de over 7000 medarbejdere, der har deres daglige virke blandt børn og unge. Derfor vil det også kunne mærkes ude i børnehaver, skoler, klubber, ungdomsskoler og foreninger, når vi skal finde besparelser i den størrelsesorden.

 

Børn- og Ungeudvalget har allerede taget fat på udfordringen

I december 2010 tog vi i Børn- og Ungeudvalget fat på udfordringen og besluttede en række besparelser, som igangsættes med virkning fra 2012 og samlet giver en besparelse på 168 mio. kroner over de kommende tre år.

Så vi er altså langt fra i mål. Og derfor har vi brug for jeres inputs og gode idéer.


Over de næste tre år skal der ske besparelser for ca. 60 mio. kroner fra 2012, yderligere ca. 30 mio. kroner fra 2013 og endelig ca. 12 mio. kroner fra 2014.

 

Hvorfor en hjemmeside?

For Børn- og Ungeudvalget er det vigtigt, at denne udfordring håndteres i en åben proces, hvor alle har mulighed for at komme til orde og bidrage med gode idéer til at gøre tingene anderledes, smartere og billigere.


Og det er derfor, at vi nu lancerer hjemmesiden, hvor I kan komme med gode idéer til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, smartere og billigere.


På siden kan man også læse mere om tidsplanen for arbejdet med budgettet, for hvor meget der skal spares over de kommende år samt se, hvilke besparelser der allerede er vedtaget.


Siden er i første omgang åben frem til den 12. august 2011. Derefter bliver ideerne samlet i et ide-katalog som præsenteres for Børn- og Ungeudvalget den 23. august 2011.På vegne af Børn- og Ungeudvalget

Rådmand Stina Willumsen