Spring til indhold
Nyhed

Debat om temaplaner

14-01-2011

Byrådet har besluttet, at Kommuneplan 2009-2021 skal suppleres med 4 temaplaner.


De 4 temaplaner handler om:

· Byudvikling

· Det åbne land

· Ferie, fritid og friluftsliv

· Kulturhistorie


Sammen med kommuneplanens øvrige afsnit vil temaplanerne udstikke den fremtidige ramme for Odenses udviklinig.


Giv din mening til kende

Odense Kommune efterlyser derfor gode ideer og synspunkter i forbindelse med foroffentlighedsfasen for de 4 tematillæg. I forbindelse med høringen af temaplanerne holdes der 4 offentlige borgermøder.

 

Det drejer sig om følgende aftener og temamøder:

Mandag den 10. januar om byomdannelse og kulturhistorie i den eksisterende by. Inspirator Christian Cold, Entasis arkitekter
- er afholdt


Onsdag den 12. januar Byudvikling i forstæderne. Inspirator Johs Nørregaard Frandsen, Institut for litteratur, kultur og Medier
- er afholdt


Tirsdag den 18. januar om det åbne land, en ny grøn struktur Inspirator Mette Bahreenscher, Niras konsulenter.
Tilmelding

Torsdag den 20. januar om ferie, fritid og friluftsliv. Inspirator Søren Andkjær, Institut for Idræt og biomekanik
Tilmelding


Vi  ser frem til en række inspirerende borgermøder med en god involvering af borgere og interessenter i temaplanerne.

Du kan læse meget mere om de 4 temaplaner, se debathæftet og se forslag fra Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.