Spring til indhold
Nyhed

Arbejdet med Odense Kommunes nye aktiveringsstrategi skudt i gang

26-01-2011

Arbejdsmarkedsudvalget i Odense inviterede i går til workshop for i samarbejde med interesserede parter at tage hul på diskussionen om, hvad Odense Kommunes nye aktiveringsstrategi for ledige og sygemeldte borgere skal indeholde.


Arbejdet med Odenses nye aktiveringsstrategi er en konsekvens af, at regeringen første januar 2011 ændrede fokus på aktiveringsområdet – fra projektaktivering til uddannelse og virksomhedsrettet aktivering. Det ændrede fokus betyder færre penge for kommunerne at aktivere for.


Ingen skrivebordsløsning
Rådmand for arbejdsmarkedsområdet Peter Rahbæk Juel bød velkommen til dagens arbejde allerede kl. 8.00. Han konstaterede tilfreds, at ”høtyvene” var efterladt derhjemme og tog det som et tegn på, at de godt 100 fremmødte havde i sinde at bidrage positivt til den nye aktiveringsstrategi.


Fra Peter Rahbæk Juel lød det blandt andet:


- Vi skal have lavet en aktiveringsstrategi i Odense, der tilgodeser de rigtige målgrupper på en god og konstruktiv måde. Vi ønsker fra Arbejdsmarkedsudvalgets side ingen skrivebordsløsning, men derimod bred borgerinddragelse. Det er en styrke, at vi er mange med samme interesse, som går sammen om det her.

Fokus på den enkelte borger
Efter en dag med oplæg fra bl.a. Janus Krarup, udviklingsdirektør i Odense Kommune, og Karl Schmidt, regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Syddanmark og godt gammeldags gruppearbejde blev der kl. 14.00 kaldt til samling for at gruppernes arbejde kunne præsenteres i plenum.

Der tegnede sig et billede af, at den nye aktiveringsstrategi skal have udgangspunkt i den enkelte borger og borgerens konkrete behov for støtte til at finde sin plads på arbejdsmarkedet. Det bør være klart for borgeren og sagsbehandleren, hvad formålet med det enkelte forløb er, og når forløbet er slut, skal det være klart, om målet er nået. Borgere skal mødes med respekt, venlighed og klarhed.


Det videre arbejde
Gårsdagens input og diskussioner vil sammen med bidrag og erfaringer fra Jobcenter Odenses medarbejdere indgå i Beskæftigelsescentrets videre arbejde med at formulere første udkast til den nye aktiveringsstrategi.


Efter drøftelser i både Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Odense vil deltagerne i gårsdagens workshop den 15. marts få lejlighed til at drøfte udkastet til aktiveringsstrategien.


Den 3. maj 2011 behandler Arbejdsmarkedsudvalget aktiveringsstrategien, og den 17. maj 2011 bliver den behandlet i Byrådet.


Rådmand for arbejdsmarkedsområdet i Odense, Peter Rahbæk Juel, byder velkommen 
Rådmand for arbejdsmarkedsområdet i Odense, Peter Rahbæk Juel, byder
velkommen til workshoppen

Deltagere ved workshop om Odense Kommunes nye aktiveringsstrategi
Cirka 100 var mødt op for at bidrage til Odenses nye aktiveringsstrategi