Spring til indhold
Nyhed

Åbningstider i julen 2011

12-12-2011

Følgende åbningstider er gældende i mellem jul- og nytår

Odense Kommunes hovednummer har døgnåbent hele julen

Tlf.: 66 13 13 72

Børn- og Ungeforvaltningen:
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Administrationen holder lukket den 24. december 2011 til og med den 1. januar 2012. Administrationen åbner igen den 2. januar 2012.

Ældre- og Handicapforvaltningen

 

Følgende afdelinger holder lukket mellem jul og ntyår:

ÆHF Ledelsessekretariatet, Ørbækvej 100

ÆHF Økonomisekretariatet, Ørbækvej 100

Handicap- og Psykiatriafdelingen, Ørbækvej 100

OKÆ's Administration, Ørbækvej 100

 

Adminstrationen i Sundhedsafdelingen og Visitationskontoret holder lukket:

fredag den, 31. december

Der er åbent som normalt, alle øvrige dage.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen:

Ledelsessekretariatet og Økonomifunktionen holder lukket:
Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

23. december 2011 til 1. januar 2012 (incl.)

Socialcenter holder lukket følgende dage:
Tolderlundsvej 3
5000 Odense C

24. december 2011 til 1. januar 2012 (incl.)

BorgerServiceCenter holder lukket følgende dage:
Skulkenborg 1
5000 Odense C

Den 24. december
Den 25. december
Den 26. december
Den 31. december
Den 1. januar

Jobcenter holder lukket følgende dage:
Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

24. december 2011 til 1. januar 2012 (incl.)

Ydelsescentret holder lukket følgende dage:
Egeparken 2A
5240 Odense NØ

24. december 2012 til 1. januar 2013 (incl.) 

Beskæftigelsesydelser holder lukket følgende dage:
Tolderlundsvej 2, 3. sal
5000 Odense C

24. december 2012 til 1. januar 2013 (incl.)

By- og Kulturforvaltningen

Disse kontorer/afdelinger holder ferielukket fra d. 24. december 2011 til d. 1. januar 2012 (begge dage incl.):
Kultur, Odense Slot
Ledelsessekretariatet, Odense Slot
Natur, miljø og trafik, Odense Slot
Plan og byg, Odense Slot
Økonomifunktionen, Odense Slot
Undtaget er Kirkegårdskontoret, som følger de sædvanlige åbningstider.
 
Kulturmaskinen:
Kulturmaskinen holder lukket i administration, mødelokaler og værksteder fra d. 22. december 2011 til d. 1. januar 2012 (begge dage incl.).
Cafeen holder lukket fra d. 16. december 2011 til d. 1. januar 2012 (begge dage incl.). Cafeen åbner igen d. 2. januar 2012 kl. 14.
 

Odense Centralbibliotek:
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C

Alle biblioteksafdelinger holder lukket:
24/12 2011
25/12 2011
26/12 2011
31/12 2011
1/1 2012

Alle øvrige dage følges de normale åbningstider.

Odense Bys Museer:

Overgade 48
5000 Odense C

Holder lukket den 24/12 og 31/12. Mellem jul og nytår følges de normale åbningstider både på kontorer og på de enkelte museer.

Find museernes åbningstider på www.museum.odense.dk 
  

Borgmesterforvaltningen

Flakhaven 2

5000 Odense C.

Alle afdelinger på Rådhuset
holder lukket den 24. december 2011 til og med den 1. janauar 2012 (incl.)

Alle andre afdelinger og kontorer holder åbent som normalt.

Se
kommunens åbningstider