Spring til indhold
Nyhed

Åbningstider Kr. Himmelfart 2011

25-05-2011

Ældre- og Handicapforvaltningen

Administrationen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø
holder lukket fra kl. 12.00 den 1. maj og den 5. juni (Grundlovsdag). Kr. Himmelfartsdag den 17. maj holdes lukket hele dagen, mens der er åbent om fredagen den 18. maj indtil  kl. 13.00.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Ledelsessekretariatet

Tolderlundsvej 2, 8.-9. sal

5000 Odense C

holder lukket 1. maj, Kr. Himmelfarts dag den 17. maj samt 18. maj, og Grundslovsdag 5. juni 2012.

Beskæftigelsesydelser (Dagpengeafsnittet og Førtidspension/§100)
Egeparken 2A
5240 Odense NØ
holder lukket 1. maj, Kr. Himmelfartsdag den 17. maj samt den 18. maj og Grundlovsdag den 5. juni 2012.

Beskæftigelsesydelser (Kontanthjælp- og Fleks-/Ledighedsydelse)
Tolderlundsvej 2, 3. sal
5000 Odense C
holder lukket 1. maj, Kr. Himmelfartsdag den 17. maj samt den 18. maj og Grundlovsdag den 5. juni 2012.

Socialcentret
Tolderlundsvej 3 st. og 1. sal
5000 Odense C
holder lukket 1. maj, Kr. Himmelfartsdag den 17. maj samt den 18. maj og Grundlovsdag den 5. juni 2012.

Ydelsescentret (Boligstøtteafsnittet og Pensionsafsnittet)
Egeparken 2A
5240 Odense NØ
holder lukket 1. maj, Kr. Himmelfartsdag den 17. maj samt den 18. maj og Grundlovsdag den 5. juni 2012.

 

By- og Kulturforvaltningen

Forvaltningen holder lukket Kr. Himmelfarts dag, torsdag den 17. maj 2012. 

Alle afdelinger af Odense Centralbibliotek har lukket følgende dage:
1. maj (lukker kl. 12)
Store Bededag, d. 4. maj
Kr. Himmelfarts dag, d. 17. maj
Pinsen, d. 27.-28. maj, begge dage incl.
Grundlovsdag, d. 5 juni

For Odense Bys Museers åbningstider, se http://museum.odense.dk/

På slottet holder Natur, Miljø og Trafik samt Plan og Byg lukket 1. maj.
Ledelsessekretariatet er åbent fra kl. 8-12.
  

Børn- og Ungeforvaltningen

Administrationen 
Ørbækvej 100, Blok 1
5220 Odense SØ

1. maj 2012 lukker administrationen kl. 12.00.

Administrationen holder lukket Kr. Himmelfarts dag, torsdag den 17. maj samt fredag den 18. maj 2012.
Administrationen har åbent igen mandag den 21. maj 2012.

Adminitrationen holder lukket 2. pinsedag mandag den 28. maj 2012 og har åbent igen tirsdag den 29. maj 2012.

5. juni 2012
lukker administrationen kl. 12.00.

BorgerServiceCenter

Skulkenborg 1, 5000 Odense C

Tirsdag d. 1. maj. holder vi åbent fra kl. 10.00 - 12.00.
Kr. Himmelfarts dag torsdag d. 17. maj er der lukket.
Fredag d. 18. maj er der ekstra ordinært åbent for henvendelser vedrørende pas. Alle øvrige områder holder lukket.
Grundlovsdag, tirsdag d. 5. juni er der lukket.

Benyt eventuelt selvbetjeningsløsningerne på kommunens hjemmeside.

Borgmesterforvaltningen

Alle afdelinger på Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.
holder lukket Kr. Himmelfarts dag, torsdag den 2. juni samt fredag den 3. juni 2011.

Se kommunens sædvanlige åbningstider her 

 

 

 

Odense Kommunes hovednummer har døgnåbent alle dage
Tlf.: 66 13 13 72