Spring til indhold
Nyhed

Velfærdsteknologi som nyt erhvervseventyr?

13-09-2010

Ifølge virksomhederne har den offentlige sektor ”nøglen” til et nyt erhvervseventyr inden for velfærdsteknologi.


Region Syddanmark og Odense Kommune har bedt konsulentfirmaet DAMVAD og Danmarks Statistik om at udvikle en ny ressourceområde-statistik for ”Velfærdsteknologi og – service” med henblik på løbende at kunne følge udviklingen på dette område. Statistikken er nu udviklet, og med den følger en række interessante fakta om velfærdsteknologi industriens betydning og udviklingspotentiale i Danmark.


Rapporten fra Damvad offentliggøres mandag d. 13. september sammen med et resumé, hvor hovedresultaterne præsenteres. Rapporten viser, at velfærdsteknologisk produktion og – service er et område i kraftig vækst og med et meget stort potentiale.


 

Høj vækst i omsætning og eksport

Med den demografiske udfordring, hvor vi bliver mange flere ældre og færre erhvervsaktive, er det ikke overraskende, at velfærdsteknologiske løsninger rummer et stort potentiale. Undersøgelsen viser imidlertid, at der allerede er høj vækst i sektoren, som i Danmark har en årlig omsætning på 41 mia. kr., hvoraf næsten 19 mia. kr. går til eksport.
I Region Syddanmark har over 300 virksomheder velfærdsteknologi som hovedaktivitet, og 4.320 fuldtidsmedarbejdere er beskæftigede inden for området.
Fra 2004 til 2007 voksede omsætningen med hele 45 procent i Danmark og med 35 procent i EU, og eksporten har ligeledes været i kraftig vækst.


 

Virksomhederne tror på potentialet

Potentialet i sektoren vurderes af virksomhederne til at være meget stort, især i Danmark, som 61 procent af de adspurgte virksomheder ser som et interessant vækstmarked, og i EU, hvor 46 procent af virksomhederne har store forventninger. Der forventes især en meget kraftig vækst i IKT-markedet i Danmark.

Når virksomhederne bliver spurgt til ”driverne” for markedet for velfærdsteknologi og – service er den offentlige sektor den helt afgørende faktor, især igennem:

  • Den offentlige efterspørgsel

  • Innovative offentlige udbud
  • Tættere udviklingssamarbejde med virksomheder
  • Offentlig støtte til udviklingsprojekter

Store gevinster for kommunerne

Der ser således ud til at være meget store gevinster at hente for kommunerne ved en aktiv indsats på området, bl.a. som professionel kunde og innovativ samarbejdspartner for erhvervslivet. Gevinsterne vil ikke bare være i form af flere job og højere indkomster, men i høj grad også i form af bedre og mere effektive kommunale serviceydelser.

Yderligere oplysninger

 Specialkonsulent Mikael G. Tind, Welfare Tech Region, e-mail: mgt@wtr.dk, mobil: 29 43 23 56.