Spring til indhold
Nyhed

Stor tilfredshed med BorgerServiceCenter

27-04-2010

Medarbejderne i BorgerServiceCenter Odense på Skulkenborg er både dygtige og venlige. Det fremgår af den undersøgelse om borgertilfredshed, som blev gennemført de sidste to uger i marts, og som 188 borgere har deltaget i.


Ros til medarbejderne – ris til ventetiden

Mellem 89 % og 93 % af borgerne roser BorgerServiceCentrets medarbejdere for deres evne til at leve sig ind i opgaven, for deres opgaveløsning og for deres evne til at kommunikere med borgerne.


Til gengæld viser undersøgelsen også, at 34 % er utilfredse med ventetiden modsat undersøgelsen i 2009, hvor kun 20 % var utilfredse med ventetiden.


Tilfreds rådmand

"Den nye undersøgelse giver en flot bedømmelse af medarbejderne, og jeg er meget tilfreds med, at borgerne oplever medarbejderne i BorgerServiceCentret som venlige og kompetente”, siger rådmand på området Peter Rahbæk Juel.


Med hensyn til ventetiden konstaterer han, at foråret er højsæson for pas, hvilket kan medføre længere ventetider i perioder. Samtidig håber rådmanden, at ventetiden inden for kort tid bliver bragt ned på et fornuftigt niveau igen.


For netop at imødekomme pastravlheden holder BorgerServiceCentret åbent for pasekspeditioner hele tre søndage i her foråret, nemlig den 9. maj 2010, den 30. maj 2010 og den 13. juni 2010


Yderligere oplysninger

Hanne Sørud, Chef for BorgerServiceCenter: 2032 4794