Spring til indhold
Nyhed

Renovering af beplantning på Kildegårdsvej og Bådvej

29-03-2010

Odense Kommune er påbegyndt renovering af beplantningen langs stamvejene Kildegårdsvej og Bådvej. I henhold til beskrivelserne i den husstandsomdelte folder samt oplyst på borgermødet den 17 marts 2010, vil det fremtidige billede på stamvejene blive en hvidtjørnsbeplantning med få enkeltstående egetræer.

Første etape af driftsopgaven starter den 24. marts og forventes gennemført i løbet af foråret 2010. Læbæltet mellem boligenklaverne på Bådvej og Kildegårdsvej og Vollsmose Allé, samt tynding af beplantning, forventes renoveret fra 2011 og frem.

Henvendelse kan ske til Jørgen Edgar Hansen på tlf. nr. 65 51 27 07 eller mobil nr. 23 29 02 33.