Spring til indhold
Nyhed

Odense Musik- og Teaterhus lever fortsat

07-10-2010

Odense Kommune puster nu nyt liv i visionen om at skabe et nyt Musik- og Teaterhus i centrum af Odense og i hjertet af Danmark. Mere præcist i H.C. Andersen-kvarteret.


Odense Kommune vedtog i 2004 en ambitiøs kulturstrategi med 8 indsatsområder, herunder et nyt Musik- og Teaterhus. Visionen for kulturstrategien var, at Odense ville være ”Danmarks Kreative By”. Denne vision er fortsat gældende.

Musik- og Teaterhuset repræsenterer spændende funktionel nytænkning, idet de kulturelle uddannelsesinstitutioner og kommercielt erhverv er tænkt ind i projektet. Dette vil give huset liv og dynamik i dagligdagen og befordre nye kunstneriske talenters møde med verdenskunstnere - kort sagt: huset vil initiere en masse kunstnerisk synergi.

Musik- og Teaterhuset skal til dagligt huse studerende og undervisere ved ”Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole” og Odense Teater samt danne nye rum for alle former for kulturelle begivenheder. Huset vil bestå af fire forskellige sale, hvoraf den såkaldte Store Sal vil have cirka 1800 siddepladser.

Byggeriet skal derudover indeholde restaurant og bar/lounge med adgang til tagterrasse, undervisnings- og øvelokaler, kontorer og kantine samt p-kælder. I alt 32.000 kulturelle kvadratmeter.

Det foreliggende projekt opfylder Odense Kommunes, Syddansk Musikkonservatorium såvel som Odense Teaters krav og ønsker. Det fælles arbejde med projektet har vist, at samtlige involverede parter har et meget stort ønske om, at Odenses Musik- og Teaterhus realiseres. Parterne har således udvist stort engagement og vilje i forbindelse med arbejdet med projektets optimering, hvorfor der er en berettiget forventning om, at denne proces vil kunne fortsætte, indtil der foreligger et endeligt projekt.

Ambitionen er, at det nye Musik- og Teaterhus åbner dørene for publikum i 2014-15.

Kommunen har, siden H.C. Andersen Kongres Center A/S trak sig fra projektet i foråret 2010, i fællesskab med sine rådgivere og øvrige interessenter i huset, arbejdet videre med projektet med henblik på optimering af projektet, så det er investeringsmæssigt og driftsøkonomisk interessant. Forudsætningen var og er fortsat, at projektet skal være kommercielt bæredygtigt og investeringsmæssigt interessant, idet det private initiativ og engagement er et bærende element.

Med det formål at få afklaret, om der i det foreliggende marked i dag er mulighed for at realisere visionen, har kommunen netop annonceret gennemførelse af en teknisk dialog med relevante markedsdeltagere, som forventes at bidrage til afklaring af, på hvilke vilkår projektet mest realistisk vil kunne gennemføres.

Odense Kommune afholder 1-1-dialogmøder med udvalgte parter den 25. oktober i Odense og den 27., 28. og 29. oktober i København. Sidste frist for henvendelse: 18. oktober 2010.

For yderligere information og henvendelse med ønske om deltagelse i den tekniske dialog, kontakt venligst:
kontorchef i By- og Kulturforvaltning, Pia Bay på telefon 65 51 26 53/ 29474236, e-mail: pbc@odense.dk
eller juridisk sagsbehandler i By- og Kulturforvaltningen, Mads Stephensen på telefon 65 51 26 57, e-mail: madst@odense.dk.

Her kan du finde flere informationer om Musik- og Teaterhuset (pdf-fil).