Spring til indhold
Nyhed

Odense modtager Vejprisen 2010

13-09-2010

Transportminister Hans Chr. Schmidt overrakte i dag Vejprisen 2010 til Odense Kommune for Den Perfekte Cykelsti. Overrækkelsen fandt sted på Vilhelm Werners Plads, hvor rådmand Jan Boye, By og Kulturforvaltningen modtog prisen på kommunens vegne.  


Odense - Cyklisternes By - modtog mandag den 13. september Vejprisen 2010. Transportminister Hans Chr. Schmidt overrakte prisen til Jan Boye, som med stolthed tog imod prisen.

 

Begrundelsen for prisen er Odense Kommunes store samlede cykelindsats. Kommunen har 510 km cykelstier og har satset aktivt på at skabe "Cyklisternes By" ved at implementere en række planer og tiltag.  


- Jeg er meget glad for at kunne modtage lige netop Vejprisen. Den er et bevis på, at vi i Odense gør noget rigtigt med vores indsatser for byens cyklister. Og der ligger mange års ihærdigt arbejde bag prisen. I mere end 30 år har vi haft cyklisterne for øje, når vi har planlagt her i byen. Der er ikke mange, der kan bryste sig af at have 510 km cykelsti, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen. 


Især tre indsatser blev fremhævet i forbindelse med overrækkelsen: 


  1. Den arkitektoniske bearbejdning af cykelstierne i midtbyen omkring Klingenberg og pladsen foran Domkirken. Stisystemet med de gennemtænkte designdetaljer indføjer sig fornemt som en integreret del af det store byrum, og detaljeringen med de store belysningsmaster understreger og komplementerer hele anlægget. 

  2. De mange designdetaljer omkring cykelstierne – materialevalget med de store granitflader, der forekommer behagelige at bevæge sig på, cykellogoet der viser stiforløbet, de overdækkede cykelparkeringspladser samt stianlægget ved Overgade, der skaber sammenhæng med den gamle bydel. 

  3. Tunnelanlægget under Søndre Boulevard ved Hunderup Skole fremhæves for sine arkitektoniske overvejelser. Stisystemet rummer et gennemtænkt tunnelanlæg med dagslys/ovenlys - alt sammen for at skabe tryghed for børnene. 

Vejprisen uddeles hvert år af Vejdirektoratets Vejprisjury, og det er den blevet siden 1994. Vejprisen er et led i Vejdirektoratets Strategi for Smukke Veje, og har det klare formål at styrke interessen - og forståelsen - for kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier - både ved eksisterende og ved nye vejanlæg.   


Yderligere informationer
Birthe Papsø, Kontorchef i Trafik og Anlæg, Odense Kommune, e-mail: bpa@odense.dk, tlf.: 65 51 27 71, mobil: 40 43 27 17