Spring til indhold
Nyhed

Odense får penge til at fremme cykeltrafik

30-11-2010

Folketingets partier har netop indgået en ny transportaftale for 2011, som betyder, at Odense Kommune får 8.2 mio. kr. til at fremme cykeltrafikken. Pengene er støtte til to konkrete projekter: cykelsti på Filosofgangen og et projekt med at fremme cykling blandt socialt svagt stillede.

Folketingets partier ønsker at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver mere attraktiv, udbredt og en sikker måde at transportere sig på både til arbejde og i fritiden. Derfor har parterne afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen i perioden 2009-2014. Denne gang udmøntes 175,9 mio. kr., som Odense altså får del i.

- Det er en rigtig god nyhed, at Odense får del i puljen igen i år. Det har stor betydning for os, at vi bliver tilgodeset, og 8.2 mio. kr. er en rigtig god støtte til at få lavet bl.a. cykelstier på Filosofgangen. Ruten ad Filosofgangen bliver en form for hurtigrute, så cyklister ikke behøver køre ad Mageløs og Vestergade, hvis de ikke har et ærinde, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

Udover de to støttede projekter søgte Odense Kommune om støtte til endnu tre projekter, hvoraf det ene var stibroen over jernbanen. Her søgte Odense om 20 mio. kr. til projektet.

- Det ville være dejligt at hente en ordenligt pose støttekroner hjem til at etablere stibroen for cyklister og fodgængere over jernbanen. Men på nuværend tidspunkt hvor økonomien er under pres, er det meget fornuftigt, at støtten bliver givet til relevante projekter som cykelstien på Filosofgangen og projektet med at fremme cykling blandt socialt svagt stillede, siger Jan Boye.

Penge til kollektiv trafik
Udover penge til cykelfremmende tiltag har Odense Kommune fået 0,6 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen til at identificere den optimale løsning for placering af kollektiv trafik i tracé på Ørbækvej og Ejbygade samt terminaler i krydset ved Nyborgvej og Rosengårdcenteret. Tracéen skal i fremtiden kunne indgå i den letbane, der planlægges i Odense.


Pengene til projekterne udmøntes bevillingsmæssigt i 2010.

Læs mere i Folketingets Bedre mobilitet.