Spring til indhold
Nyhed

Nyt kommunalt initiativ skal gøre Odense til en mere tryg by

03-06-2010

Borgmester og to rådmænd går sammen om at skabe rammerne for, at det fortsat er trygt at færdes i Odense.

Borgmester Anker Boye (S), Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen (SF) og Socialrådmand Peter Rahbæk Juel (S) tager nu initiativ til at oprette en ny gruppe, der skal understøtte at Odense er en tryg by at bo og færdes i. Gruppen skal følge udviklingen i kriminaliteten og tage initiativ til fælles målrettede indsatser.

Den nye ”Tryg By”-gruppe kommer til at bestå af en medarbejder fra henholdsvis Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Gruppens opgaver bliver bl.a. at koordinere de forskellige indsatser, Odense Kommune gør for at skabe en tryg by, sikre et fortsat godt samarbejde med bl.a. SSP og politi og koordinere de ansøgninger, der bliver sendt til statens puljer.

- Odense er grundlæggende en tryg by, hvor borgerne i hverdagen kan færdes uden bekymringer for deres sikkerhed, siger Anker Boye. - Men en intern analyse har vist, at vi kan blive bedre til at koordinere de forebyggende indsatser, så utrygge elementer bliver eliminerede.

Samarbejde på tværs af forvaltninger og distrikter

Odenses SSP-samarbejde er delt op i fire distrikter, og det er bl.a. her, man ønsker at øge det tværgående samarbejde.

- Vi har allerede rigtig mange gode indsatser i SSP-regi og i samarbejdet med politiet, siger Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen. – Men noget af det, vi kan se er, at bandekriminalitet ikke har aldersgrænser; både unge under og over 18, der tiltrækkes af bandemiljøet. Desuden holder de kriminelle unge sig ikke inden for deres ”eget distrikt”. Vi har derfor behov for at koordinere vores indsatser bedre på tværs af både distriktsgrænser og forvaltninger, så vi kan få fat i potentielle bandemedlemmer og kriminelle og arbejde forebyggende med dem.


Også Socialrådmand Peter Rahbæk Juel hilser den nye organisering velkommen:
- Der er brug for endnu mere samarbejde mellem vores forvaltninger på området, siger han. – Det skal ikke kunne lade sig gøre at lande mellem to stole, når man fylder 18 og det kommunale ansvar overgår fra Børn- og Ungeforvaltningen til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Desuden ser jeg det som en god mulighed for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet ved at få vores kontrolgruppe bundet tættere sammen med de øvrige kommunale indsatser. Kontrolgruppen kontrollerer og forebygger jo socialt bedrageri på mange tværgående områder, så også her bør et intensiveret samarbejde give gevinst.

Tæt samarbejde med Økonomiudvalg styrker indsatsen

Som noget nyt i forbindelse med ”Tryg By”-initiativet vil Økonomiudvalget og ledelsen i Fyns Politi mødes to gange om året for at følge udviklingen i indsatsen. – Jeg kan naturligvis kun være tilfreds med at politiet har sagt ja til at deltage i halvårlige møder med Økonomiudvalget, siger Anker Boye. – Det sikrer en endnu stærkere koordinering af vores og politiets indsatser.


Borgmesteren fortsætter:
– Vi politikere har et ansvar for at borgerne i hverdagen kan føle sig trygge i vores by. Denne fælles indsats mellem de tre forvaltninger er efter min mening den helt rigtige måde at gribe tingene an på og øge borgernes tryghed. Bl.a. er forebyggelse et meget vigtigt element, som vi nu tager endnu mere fat på og får koordineret på en mere effektiv måde og jeg er helt overbevist om, at den nye gruppe er et skridt i den rigtige retning for at få stoppet den kriminelle fødekæde.

Fakta

”Tryg By”-gruppen etableres med virkning fra den 1. september 2010 og udarbejder i løbet af efteråret en handleplan for de konkrete indsatser.
Initiativet evalueres ved udgangen af 2012, hvor det besluttes om gruppen evt. skal gøres permanent.


Flere oplysninger:

Borgmester Anker Boye, tlf. 40 75 33 33
Rådmand Stina Willumsen, Børn- og Ungeforvaltningen, 26 21 98 10
Rådmand Peter Rahbæk Juel, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 30 51 31 15