Spring til indhold
Nyhed

Nyt center i Odense skal fjerne papirbøvl for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende

03-01-2011
Der er mange offentlige myndigheder at forholde sig til, når man kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Men det skal være slut. Og i løbet af januar 2011 bliver ”myndighedsdanmark” samlet i fire byer. Odense er en af dem

Den 4. januar 2011 åbner Danmarks første center for International Citizen Service i Odense med deltagelse af beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Odenses social- og arbejdsmarkedsrådmand Peter Rahbæk Juel.

Det nye center har til formål at gøre det enklere og mindre bureaukratisk for udlændinge at etablere et arbejdsliv i Danmark. Sagt på en anden måde: Myndighederne skal gøre det nemmere både for de udenlandske arbejdstagere og studerende, der ønsker at etablere et arbejdsforhold i Danmark og for de danske virksomheder, der ansætter medarbejdere fra udlandet.

”I Workindenmark servicerer vi i forvejen den udenlandske arbejdskraft, der kommer til Danmark, og derfor er det helt naturligt for os at huse dette nye, attraktive tilbud. International Citizen Service samler mange kompetencer i ét hus og giver os mulighed for at levere en endnu bedre og samlet service til målgruppen end før,” siger Berith F. Madsen fra Workindenmark.

Fra Peter Rahbæk Juel, rådmand for arbejdsmarkedsområdet i Odense lyder det:

”Med mange tusinde studiepladser og et stigende antal højt uddannede arbejdspladser er Odense i dag et af Danmarks videncentre. Lige som der igennem det seneste århundrede har fulgt arbejdspladser i kølvandet på Lindøs skibsproduktion, så følger der nu og i fremtiden arbejdspladser i kølvandet på de videnstunge arbejdspladser. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi gør det let for udenlandske studerende og højt uddannet arbejdskraft at omsætte deres viden til vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Ellers gør de det andre steder i verden. Her fjerner det nye center for International Citizen Service en masse bureaukratiske bump på vejen.”

Bredt offentligt samarbejde
International Citizen Service er et bredt samarbejde mellem statslige og kommunale myndigheder, der typisk har kontakt med udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere.

Samarbejdet involverer Udlændingeservice, Statsforvaltningen, SKAT, Styrelsen for International Uddannelse, Workindenmark og Odense Kommune.

Det nye center bliver placeret hos Workindenmark på Dannebrogsgade i Odense og skal servicere hele Region Syddanmark.

Yderligere Oplysninger
Peter Rahbæk Juel, rådmand for social- og arbejdsmarkedsområdet: 3051 3115
Berith F. Madsen, Workindenmark: 7222 3348