Spring til indhold
Nyhed

Jordflytningsgebyr opkræves også i 2010

19-01-2010

Jordflytningsgebyr på 12 kr. opkræves over ejendomsskattebilletten på alle ejendomme i Odense Kommune.

Den 30/1 2008 vedtog byrådet et jordflytningsregulativ. Som konsekvens heraf er store dele af byen er blevet klassificeret som lettere forurenet. Regulativet skal styre jordflytning og sikre, at forurenet jord ikke flyttes til uforurenede arealer.

Odense Kommune har mulighed for at få dækket udgifterne til administration af dette regulativ. Derfor opkræves der, som sidste år, et gebyr på 12 kr. for jordflytning på alle ejendomme i kommunen over ejendomsskattebilletten.

Derfor opkræver kommunen jordflytningsgebyr

Begrundelsen for at opkræve på alle ejendomme i kommunen er, at alle har fælles interesse i beskyttelse af drikkevandsressourcer, og i at forurenet jord ikke køres til for eksempel børnehaver og landbrugsjord.

Alle borgere er mulige anmeldere af jordflytning, også selv om ejendommen ikke er kortlagt som forurenet af Region Syddanmark eller områdeklassificeret som lettere forurenet af kommunen. Der kan ske en ny forurening eller der kan opdages en gammel forurening, f.eks. udslip fra en gammel olietank.

Områdeklassificering sikrer styr på hvor jorden flyttes hen

Områdeklassificering handler om, at jorden i store dele af byen er blevet lettere forurenet pga. mange års påvirkning fra afbrænding af tørv, kul og koks samt fra trafik og industri. Forurening har spredt sig med vinden, men kan også stamme fra mindre oliespild og lignende eller fra forurenet fyldjord. Jordflytning inden for områdeklassificeringen skal derfor anmeldes for at styre jordstrømmene.

Herudover skal der også anmeldes jordflytning fra ejendomme der er kortlagte dvs. ejendomme hvor der allerede er konstateret forurening eller, hvor der er en formodning om at ejendommen kan være forurenet grundet tidligere aktiviteter.

Se områdeklassificeringen på Kortinfo

Find din ejendom og se, om den er områdeklassificeret eller kortlagt ved at bruge Odense Kommunes Kortinfo-side:  http://www.odense.dk/Topmenu/ByMilj%C3%B8/KortInfo.aspx.