Spring til indhold
Nyhed

Borgernes bedste bæredygtige råd

14-01-2010

Borgernes bedste bæredygtige råd
I Odense har deltagere i kommunens digitale borgerpanel selv formuleret en lang række bæredygtige råd til inspiration for andre borgere i byen. De bæredygtige råd er tiltag, som den enkelte borger umiddelbart kan gå til, og disse er samlet i folderen "Byens bedste bæredygtige råd" som kan fås på byens biblioteker.

Odense Kommune lavede for nylig en undersøgelse, som tog temperaturen på de odenseanske borgeres bæredygtige adfærd i forhold til miljø, sundhed og sociale forhold. Undersøgelsen skal ses i lyset af, at kommunen arbejder på, at hele byen bliver en bæredygtig by. I den forbindelse er alle i Odense - og ikke mindst byens borgere - vigtige aktører.


I disse tider er der en tendens til kun at forbinde ordet bæredygtighed med miljø og klima. Det gør Odense Kommune også, men bæredygtighed handler også om fx sundhed, økonomi og sociale forhold fortæller projektleder Torben Jarlstrøm Clausen fra Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat.

- Det handler langt hen ad vejen om at se det hele lidt fra oven og tænke i helheder. Et eksempel der ligger ligefor er cyklisme. Det at cykle fremfor fx at køre i bil giver motion, længere levetid, mindre CO2 udledning, mindre luftforurening, mindre trængsel på vejene, økonomiske besparelser osv. Altså bl.a. miljø, klima, sundhed og økonomi på en gang og det er lige, hvad vi mener med ordet bæredygtighed.


Borgerne havde mange gode råd
Den brede tilgang til bæredygtighedsbegrebet var ikke fremmed for de borgere der deltog i borgerpanelet. Dette kom ikke mindst frem i den del af undersøgelsen, hvor de deltagende borgere fik mulighed for at skrive deres helt egne bæredygtige råd til inspiration for resten af byen.
 - Da vi så resultaterne fra undersøgelsen, blev vi meget glade for de mange gode råd. Der kom faktisk knap 300 bud på bæredygtige råd og vi har samlet et lille udpluk af disse i folderen Byens bedste bæredygtige råd.


Folderen kan fås nu
Folderen kan fås på byens biblioteker og ved at læse de knap 50 råd i folderen, kan byens borgere få gjort begrebet bæredygtighed konkret og nærværende.
- Jeg synes, der gennem tiderne er brugt mange ord på at fortælle, hvad bæredygtighed er. Her er begrebet gjort let og ligetil og det er befriende. Vi håber byens borgere vil finde inspiration i de mange råd, så vi sammen kan gøre Odense mere bæredygtig.


Læs folderen Byens bedste bæredygtige råd

Endelig kan flyeren fås ved henvendelse til Torben Jarlstrøm Clausen i Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat på mail eller tlf. 24 59 76 56.


Yderligere oplysninger


Odense Kommune
Bæredygtighedssekretariatet
Torben Jarlstrøm Clausen: mail / tlf. 24 59 76 56