Spring til indhold
Nyhed

Tosprogede unge som drivkraft for øget naturvidenskab

16-10-2009


Industriens Fond har bevilget 8,5 millioner kroner til et stort undervisnings- og integrationsprojekt i Odense. Projektet, der kommer til at køre i fire folkeskoler, skal få endnu flere tosprogede unge til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse og generelt forbedre deres færdigheder indenfor naturvidenskab.

Odenses borgmester Jan Boye (C) er begejstret for det nye projekt:
”Først og fremmest synes jeg, at det er et rigtig godt integrations- og uddannelsesprojekt. Det er god nytænkning at kombinere de to faktorer med udgangspunkt i, at det naturvidenskabelige område har høj status i tosprogede familier. Det at erhvervslivet også er tænkt ind i projektet giver det jo et meget interessant fremtidsperspektiv, og jeg venter mig bestemt meget af projektet og er sikker på, at de skoler, der bliver udvalgt vil komme med flotte resultater, der kan bruges af andre kommuner.”

Industriens Fond lægger vægt på projektet, fordi dansk erhvervsliv mangler naturvidenskabeligt uddannede unge. Videreformidling af projektets resultater vil derfor få høj prioritet. Med afsæt i erfaringerne fra Odense skal andre kommuner landet rundt således kunne lade sig inspirere til at gennemføre en lignende indsats overfor naturvidenskab og integration.
Naturvidensskab
Administrerende direktør for Industriens Fond Mads Lebech udtaler:
”Tosprogede unge prioriterer erfaringsmæssigt naturvidenskabelige og tekniske fag højt, når de vælger videregående uddannelse. Derfor giver det god mening at få ansporet flere tosprogede unge til generelt at vælge en ungdomsuddannelse. En målrettet indsats i folkeskolen på naturfag vil kunne løfte motivationen for at endnu flere tosprogede ser en mening med en videregående uddannelse og dermed får adgang til en karriere indenfor et område, som indeholder mange muligheder og som i høj grad efterspørges af danske virksomheder. Det har Danmark brug for, og det vil styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.”

Det naturvidenskabelige integrationsprojekt ISI 2015 (Innovation, Science og Integration) er udviklet af Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbejde med Industriens Fond.

Involvering af lokale virksomheder
Projektet ISI 2015 peger på, at der er et stort uudnyttet potentiale i at kombinere innovation, naturfag/science og integration. Projektet vil blive gennemført med inddragelse af erfaringer fra det anerkendte amerikanske universitet Harvard, hvad angår anvendelse af innovation og science i undervisningen som motivationsfaktor for de studerende.

For at gøre projektet så virkelighedsnært som muligt er det foreslået, at lokale virksomheder tilknyttes forskellige aktiviteter. Det kan f.eks. være at adoptere en klasse, lave naturfaglige praktikordninger for de ældste klasser, arrangere virksomhedsbesøg, mentorer, gæstelærere.
Projektet kommer til at køre på fire folkeskoler i Odense over de næste seks år. Målgruppen er de unge i 6.–9. klasse.