Spring til indhold
Nyhed

Odense klar med ny hjemløseplan

08-09-2009

Antallet af hjemløse i Odense skal ned, og de udsatte skal have bedre vilkår. Odense Kommune er klar med en lokal hjemløseplan


Hjemløseplanen er en del af Odenses nye udsattepolitik, og planen skal i løbet af de næste tre år udvide og kvalificere tilbuddene til Odenses udsatte.


Større fokus på blandt andet unge udsatte

Odense Kommunes hjemløseplan indeholder nye konkrete initiativer til at nedbringe hjemløsheden i Odense. Der er i alt fem områder, der i løbet af de kommende år skal have et løft. Der skal for eksempel være større fokus på og bedre coaching af unge udsatte, og så skal der etableres sociale viceværter i udsatte boligområder. Målet med de sociale viceværter er at hjælpe udsatte målgrupper med at fastholde egen bolig.


Rådmand Erik Simonsen siger:


”Odenses både hjemløseplan og Udsattepolitik betyder, at der en bedre sammenhæng i de sociale indsatser og tilbud end før. Vores brede erfaring gør, at vi kan sætte spændende nye tiltag i værk til gavn for målgruppen – det er socialpolitik, når det er bedst.”


SATS-puljemidler fra Staten

Odense Kommune har sammen med syv andre kommuner fået bevilliget penge fra Indenrigs- og Socialministeriet til i løbet af de næste tre år at gøre en ekstra indsats på udsatteområdet.


Odense Kommune får 27,6 millioner kroner fra 2010 til 2012.