Spring til indhold
Nyhed

Ny struktur skal styrke erhverv,turisme og event i Odense Kommune

23-09-2009
Fra den 1. november ser Odense Kommunes Borgmesterforvaltning anderledes ud.

Som et led i kommunens fornyelsesstrategi er der arbejdet intenst med en ny struktur i forvaltningen, hvor der blandt andet sker en sammenlægning af erhverv-, turist og eventområdet samt en ny organisering af IT, HR og Kommunikation.
 
- Den nye struktur skal skabe en mere effektiv administration og samarbejde mellem kontorerne i forvaltningen og en bedre service af kommunens afdelinger og institutioner, siger Jørgen Clausen, Stadsdirektør. — Vi søger hele tiden efter nye og mere effektive måder at udføre vores opgaver på, så vi kan skabe en endnu mere moderne arbejdsplads og betjene borgerne på den bedst tænkelige måde.
Erhverv, Turisme og Event skal tættere på hinanden
 
For at styrke indsatsen for at tiltrække mere erhverv, flere borgere og flere turister til Odense, har man som et meget synligt element i den nye struktur valgt at slå tre områder sammen til en ny enhed, der hedder Erhverv, Turisme og Event.

Afdelingen er en sammenlægning og videreudvikling af Erhvervsservice Odense, Visit Odense, Eventhouse og Udviklingsforum Odenses Udviklings- og projektsekretariat samt opgaverne Expo 2010, Branding Odense, Uddannelseskontaktforum, Koordinationsgruppen for detailhandel i Odense, og Forskningens Døgn.

De tre områder bliver slået sammen til en enhed under ledelse af Direktør for Udviklingsforum Odense Stefan Birkebjerg Andersen.
- Den nye organisering sikrer en mere helhedsorienteret tilgang til erhvervs- og udviklingsindsatsen. Eksempler fra nogle af de steder i verden, hvor man har skabt det mest succesfulde udviklingsarbejde, viser, at der er mange synergier at høste, når centrale områder som erhverv, event, turisme og branding tænkes sammen, siger Stefan B. Andersen. - Samarbejdet på tværs er allerede nu stærkt og godt, men jeg er helt overbevist om, at vi med den nye organisering lægger ekstra til.
 
I forbindelse med den nye struktur flytter Kommunikationschef Mads Graves med over i den nye enhed, og bliver chef for en ny afdeling, der skal arbejde med vækst, innovation og erhvervsudvikling.

Claus Koch fortsætter som Event-chef og Kim Ulrik Larsen bliver chef for erhvervsservicedelen.

Medarbejderne tages med på råd
Grundlaget for den nye forvaltningsstruktur blev vedtaget af Økonomiudvalget den 19. august
Der er lige nu en proces i gang blandt Borgmesterforvaltningens kontorer, hvor medarbejderne spiller ind med idéer til, hvordan den nye struktur kan implementeres og til hvordan man afgrænser de forskellige snitflader, der er mellem kontorerne.

Servicering af hele kommunen
Hvor hovedorganiseringen af de forskellige afdelinger skal være på plads den 1. november, er der lidt bedre tid til en anden ny enhed, hvis arbejdstitel er Koncernservice. Denne afdeling skal samle rådgivning og hjælp inden for IT, HR eller Kommunikation til hele Odense Kommune og ikke kun Borgmesterforvaltningen. Samtidig skal driftsopgaverne skilles fra de mere strategiske opgaver, så forvaltningens kerneydelser bliver styrket.

De opgaver, der ikke ligger i Koncernservice, men er mere strategiske, vil ligge i de såkaldte Kompetencecentre og Økonomisk Sekretariat.

Kun City Design Odense bliver ikke berørt af ændringerne.

Den nye organisation træder i kraft den 1. november.

Flere oplysninger:
HR-chef Lisbeth Haumann, 65 51 13 00
Direktør Stefan Birkebjerg Andersen, 29 38 60 96