Spring til indhold
Nyhed

Legebørn velkomne på rådhuset 18. og 19. september

24-08-2009

Mange børn bruger meget tid på computerspil og mobiltelefoni – og meget lidt tid på motion.

Odense Kommunes sundhedsprofil for børn viser, at for mange er i dårlig form og uoplagte i skoletiden. Forældrene er bekymrede, og ofte fører det til påbud om begrænsninger i brugen af elektronikken.

Konferencen "Det legende barn", arrangeret af Børn og Ungeforvaltningen i samarbejde med Odense Lærerforening, og en stor tilhørende udstilling vender tingene på hovedet. I stedet for at begrænse brugen af de såkaldte digitale medier, kan de bruges til at fremme læring - og motion.


Konferencen i festsalen på Odense Rådhus fredag d. 18. september 2009.
Det er lykkedes at samle en meget kompetent kreds af foredragsholdere, som kan fortælle om muligheder i anvendelse af digitale medier og elektronik til læring og motion i skoler, SFO'er og ungdomsklubber. Der er indlæg også fra skole og SFO med erfaring m.v.

Konference-programmet
Kl. 10.00: Velkomst og Sundhedsprofil – Børn og livsstil  v/ rådmand Jane Jegind
Kl. 10.15: Børn og digitale medier  v/ lektor phd Carsten Jessen, Center for Playware, 
               DTU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Kl. 11.00: Bevægelsesbaseret interaktion – Når kroppen bruges som ”mus” v/ professor, 
               cand.scient. og phd i datalogi Kaj Grønbæk, Datalogisk Institut,
               Århus Universitet
Kl. 11.30: Introduktion til Projekt Natal  v/ marketing manager Steffen Lundgren 
               Kristensen, Microsoft, Entertainment and Devices Division
Kl. 11.50: Besøg på udstilling i Rådhushallen. Frokost i forbindelse med rundgang.
Kl. 12.45: Erfaringer:
                - Brug af interaktive spil i skolefritidsordning v/souschef i Højby Skoles SFO, 
                  Mathilde B.L.Larsen
                - Odense Kommunes Mobilguide, PC-spillet Saras Syner m.v. v/projektleder, 
                  landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen, By og Kulturforvaltningen assisteret 
                  af direktør Runi Hammer, A2 A/S, som har udviklet mobilguiden
Kl. 13.40: Vi ganger med sange og motion v/matematiklærer på Sankt Pauls Skole
                i Tåstrup Berit Pensdorf (+ børn) 
Kl. 14.05: Leg – Læring – Motion
                - Tweens i fri leg – seks principper for succes på legepladsen (om 13-16 
                   åriges legepræferencer og bl.a. digitale legekoncepter) v/ International 
                   Manager Jeanette Fich Jespersen, KOMPAN Play Institute
                - Nye lege med mobiltelefonen v/ seniorkonsulent Lars Hazelton, Gerlev 
                   Center for Leg og Bevægelseskultur
Kl. 15.00:  Leg og Læring – Udviklingstendenser v/ chef for Læring Danfoss Universe,
               Jesper Ingerslev
Kl. 15.30: Afslutning


Tilmelding
Tilmelding pr. mail til fkj@odense.dk eller pr. brev til Børn og Ungeforvaltningen, Ledelsessekretariatet, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Mærk kuverten Det Legende Barn. Betalingen på 200 kr., som for skoler/institutioner kan opkræves via versurbilag.
Der er kun plads til 150. Optagelse i den rækkefølge, der tilmeldes. Tilmelding senest 16. september.


Udstillingen "Børn, digitale medier, anden teknologi, læring og motion"

Tid: 18. september 2009 kl. 13 – 17.00 og 19. september kl. 9.30-15.00
Sted: Odense Rådhus – Hallen og balkonerne


Udstillere
Microsoft ( X Box og Projekt Natal )
Playstation/Nordisk Film
Nintendo/Bergsala ( Wii )
Danfoss Universe
KOMPAN ( 2 elektroniske legeredskaber )
Center for Playware
Gerlev Center for Leg & Bevægelseskultur
Odense Mobilguide
Mikro Værkstedet/LEGO Education


Forestillinger

Fredag d. 18. september:
Kl. 13.00:  Principper bag Projekt Natal ( Microsoft )
Kl. 13.30:  Højby Skoles SFO: Erfaringer med EyeToy
Kl. 14.00:  Vi ganger med sange og motion/ Sankt Pauls Skole i Tåstrup
Kl. 14.40:  Danfoss Universe: Sciencehow


Lørdag d. 19. september:
Kl. 10.30:  Danfoss Universe: Scienceshow


Yderligere information
Flemming Kjersgaard Johansen, Konsulent, Odense kommune, tlf. 65 51 11 97, fkj@odense.dk