Spring til indhold
Nyhed

Bliv klogere på kommunens overskudslikviditet

12-03-2009

Odense Kommunes Kompetencecenter Økonomi har udarbejdet et notat om kommunens overskudslikviditet og finansielle strategi.


Konklusionerne i hovedtræk er:

  • Odense Kommunes samlede overskudslikviditet udgør ca. 2,7 mia. kr.  Heraf er ca. 1,2 mia. kr. placeret på aftaleindskud i pengeinstitutter og 1,5 mia. kr. er placeret i kapitalplejeaftaler

  • De ca. 1,2 mia. kr. placeret på aftaleindskud har i 2008 givet et realiseret renteafkast på 34 mio. kr. (inkl. vedhængende renter pr. 31.12.2008 udgør beløbet ca. 41 mio. kr.)

  • De ca. 1,5 mia. kr. placeret i kapitalplejeaftalerne har i 2008 givet et realiseret afkast på ca. + 63 mio. kr.

  • Herudover er der jf. gældende regnskabsregler foretaget en urealiseret kursregulering ved regnskabsafslutningen på ca.105 mio. kr.

  • Ud af 1,5 mia. kr. placeret i kapitalplejeaftaler udgør andelen placeret i udbyttegivende investeringsforeninger (aktier) ca. 77 mio. kr. svarende til en andel på 2,8% opgjort pr. d.d.

  • Odense Kommune står ikke overfor på kort sigt at skulle realisere beholdningerne i kapitalplejeaftalerne

  • Det samlede resultat af forvaltningen af kommunens overskudslikviditet udgør for 2008 minus en million kroner.


Læs hele notatet om Odense Kommunes overskudslikviditet.