Spring til indhold
Nyhed

Borgerpanel sikrer borgernes input i 2009

25-02-2009

Odense Kommunes digitale borgerpanel fortsætter i 2009. Det skal fortsat sikre at borgernes synspunkter og ønsker bliver hørt i forbindelse med forskellige temaer. I 2009 skal der afvikles hele fem undersøgelser via det digitale borgerpanel.

De fem undersøgelser er:

  • Borgerrettet forebyggelse: i forbindelse med nedsættelse af Rådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme inden for sundhedsområdet.
  • Vision Odense: som opfølgning til sidste års måling af kendskab og holdning til visionen ”at lege er at leve”.
  • Kulturpolitikken: som er under udarbejdelse.
  • Mødet med borgeren: kommunikation, selvbetjeningsløsninger, tilgængelighed ift. borgeren.
  • Miljøpolitik: Opfølgning på denne ift. handlingsplanen.

Undersøgelserne er blevet valgt, fordi de har stor betydning på tværs i Odense Kommune. Og fordi de understøtter et vigtigt behov for at kende til borgernes synspunkter forud for den efterfølgende politiske og administrative beslutningsproces.


Det digitale borgerpanel er etableret som led i Strategien for Øget Borgerinddragelse, der blev vedtaget af Odense Byråd i juni 2007.

Formålet er at styrke kendskabet til borgernes ønsker og holdninger. Der bliver årligt foretaget fire-fem undersøgelser, som har en vejledende karakter i forhold til politiske og administrative beslutninger. Der er altså ikke tale om egentlige meningsmålinger.

Alle borgere i Odense Kommune kan deltage i panelet, men for at sikre en bred repræsentativitet, er 7500 borgere blevet personligt inviteret til at være med. Der er ca. 1900 aktive borgere, og man kan tilmelde sig på odense.dk/borgerpanel.

Hvis du vil vide mere om borgerpanelet.
 
Eller kontakt Martin Petersen fra Direktørsekretariatet, tlf. 65 51 11 90 / marti@odense.dk.