Spring til indhold
Nyhed

Banebrydende læseprojekt styrker svage læsere

07-05-2009

Storstilet samarbejdsprojekt styrker læseindlæring


Fire ugers indsats gjorde dem til bedre læsere

Kan en svag læser i folkeskolen blive en markant bedre læser og it-bruger på tre uger?
Ja, er det rungende svar, hvis du spørger flere af de elever, som netop har deltaget i det storstilede læseprojekt Plan T på Odense Kommunes feriekoloni i Jørgensø.

Sammen med fire særligt udvalgte lærere og pædagoger har 12 elever på 6. 7. og 8. klassetrin fra forskellige skoler i Tarup deltaget i i det intensive

læse- og stavekursus, som er inspireret af serien Plan B, der kørte på TV2 i 2007. Her gjaldt det om at skabe en verdensklasse i løbet af 100 dage.

Det særlige ved kurset er fokuseringen på nye indlæringsmetoder. Det betyder, at lærerne skal tage hensyn til elevernes læringsstile. Er eleverne eksempelvis kinæstetikere, får de lov til at bevæge sig som en del af undervisningen.


En hjælp til at blive bedre læser og staver går desuden gennem hjælpeprogrammer på computeren. Derfor har eleverne modtaget undervisning i it og får også en it-rygsæk indeholdende en bærbar computer med hjem efter kurset.

Koncentreret indsats frugtbar
Indsatsens intensitet er også frugtbar for eleverne.


- Den sammenhængende og koncentrerede indsats på i alt fire uger giver eleverne et mere mærkbart resultat, end hvis det var drypvis specialundervisning gennem et helt år. Det kan vi helt sikkert lære noget af i folkeskolernes specialundervisning, siger Hanne Hermansen, læsekonsulent og med i styregruppen for Plan T.


Når opholdet på Jørgensø, hvor eleverne kun er hjemme i weekenden, er slut i denne uge, vil den viden, lærerne har fået om de enkelte elever, blive overdraget til hjemskolernes lærere.


Egmont Fonden har finansieret projektet med en million kroner.