KortInfo

Velkommen til Odense Kommunes web kort "KortInfo".

Kontaktinformation

Kort over Odense Kommune

Åbn kortet ved at klikke på det lille kortudsnit.

Kortinfo er et tilbud til alle borgere om at se en række af de oplysninger, Odense Kommune har registreret på kort. 

Kommunens registreringer og udpegninger vises på kort eller luftfotos. Man kan zoome i de digitale kort og vælge at se data for hele kommunen eller en ejendom. Det er også muligt at søge og få vist en bestemt adresse eller matrikel.

Brug af kortene

Kortene er vejledende og du kan derfor ikke bruge dem som dokumentation. Er du usikker på kortenes betydning er det en god idé at kontakte kommunen.

Kortenes nøjagtighed

Bemærk at ikke alle kort er tegnet med samme nøjagtighed. Det betyder også, at ikke alle temaer passer med grundkortet, når der zoomes langt ind i kortet. Hvis dine arealer ligger nær kanten af et udpeget område, skal du være særlig opmærksom.

Odense Kommune er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

 


Opdateret 14-03-2017

By- og Kulturforvaltningen