Spring til indhold

Pressekontakter til forvaltninger

Her kan du finde den rette pressekontakt i forvaltningerne samt rådmænd.

 Borgmesterforvaltningen  
 Borgmester:  Peter Rahbæk Juel
 Telefon:   30 51 31 15 
   
 Pressetelefon:  65 51 10 10
   
 Om forvaltningen  Forvaltningen er ansvarlig for en række centralen opgaver, herunder økonomi, jura, personale og internationale forhold.
Desuden tager forvaltningen sig af forhold vedrørende borgmesteren, økonomiudvalget og byrådet. 

 

By- Og Kulturforvaltningen  
 Rådmand:  Christoffer Lilleholt
 Telefon:   30 60 43 56
   
 Pressetelefon:  65 51 20 80
   
 Om forvaltningen: Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. borgerservice, by, miljø, trafik, byfornyelse, boligforbedring og vedligeholdelse
af bygninger, anlæg, veje, pladser, kirkegårde og grønne områder. Herudover hører fritids- og kulturområdet også hjemme i 
By- og Kulturforvaltningen med biblioteker, idræt, museer, symfoniorkester og andre kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.

 

Beskæftigelses- Og Socialforvaltningen  
 Rådmand:   Brian Dybro
 Telefon:   24 62 11 18
   
 Pressetelefon:   29 79 25 48
   
 Om forvaltningen:  Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. socialt arbejde, job og beskæftigelse og integration og flygtninge.
Desuden har forvaltningen opgaver inden for uddannelsesområdet og familie området.

 

 Børn- Og Ungeforvaltningen   
 Rådmand:   Susanne Crawley
 Telefon:   30 60 44 19
   
 Pressetelefon:   63 75 45 25
   
 Om forvaltningen: Forvaltningen er ansvarlig for opgaver vedr. sundhedspleje, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ungdoms
skoler og den kommunale tandpleje. Desuden er forvaltningen ansvarlig for specialindsatser overfor børn og unge. 

 

 Ældre- og Handicapforvaltningen   
 Rådmand:   Søren Windell
 Telefon:   30 70 36 93 
   
 Pressetelefon:   63 75 85 75
   
 Om forvaltningen:  Ældre- Og Handicapforvaltningen har ansvaret for opgaver vedr. ældre og handicappede i Odense Kommune.
Desuden er forvaltningen ansvarlig for rehabilitering. 
Rådmand:   
Pressetelefon:  
Kommunikationschef:  
Om forvaltningen:  

 

   
   
   
   
   
   
   

 

 


Borgmesterforvaltningen