Spring til indhold

Odense skaber verdens bedste robotskole

På Odinskolen er Odense ved at skabe verdens bedste robotskole. Her dannes og uddannes eleverne i teknologi, digitalisering og innovation.

På Odinskolen har eleverne mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Den gode barndom i folkeskolen i fællesskab med andre har nemlig værdi i sig selv, og på Odinskolen arbejder de for stærke børnefællesskaber, der styrker elevernes udvikling og muligheder for at tage del i samfundet omkring dem.


Odinskolen er særlig, fordi den også skal være verdens bedste robotskole. Det skal den være med fødderne solidt plantet i den danske folkeskoles værdier og mangfoldighed samt den styrkeposition som Odense har som uddannelsesby og med robot- og tech-klyngen. Med afsæt i det fundament, har Odinskolen et særligt fokus på, at eleverne dannes og uddannes i teknologi, digitalisering og innovation. Sammen med Odenses virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet skabes rum i hverdagen til refleksion og begejstring for eleverne om naturvidenskaben og teknologiernes uanede muligheder.

 

Der undersøges, designes og konstrueres

På Odinskolen bliver eleverne klædt på til at stå stærkt i et teknologisk og digitalt samfund. Via arbejdet med STEAM-kompetencerne (Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics) opfordres og lærer eleverne at være nysgerrige, eksperimenterende og undersøgende for derigennem at lære nyt.

Elevernes nysgerrighed og skabertrang skal medvirke til, at de ikke alene forbruger teknologier, men interesserer sig for, hvad teknologierne kan udrette. Eleverne koder og får kendskab til programmering. De lærer forskellige digitale teknologier at kende. De arbejder med analogt håndværk gennem ny teknologi, som lasercuttere og 3D-printere. De dyrker STEAM-fagenes fokusområder på tværs af flere fag. De undersøger, idé-genererer, designer, konstruerer, tester og justerer alt imens de bliver dygtige til at samarbejde. Måske eleverne en dag skaber en løsning på et af samfundets udfordringer?

Odinskolen skal ikke blot hjælpe verdens bedste ingeniør ud i verden, men også verdens bedste sosu-assistent, lærer, murer, kok og økonomimedarbejder. Det kan ske, fordi eleverne lærer at samarbejde, afprøve, konstruere og justere – kompetencer som alle vil få gavn af, uanset hvilken uddannelsesvej, man vælger efter folkeskolen.

 

 

Verdens bedste robotskole skaber vi sammen

Verdens bedste robotskole skaber vi sammen i Odense – elever, medarbejdere, forældre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og Odense Kommune. Sammen kan vi indfri ambitionerne for verdens bedste robotskole.

Verdens bedste robotskole i en odenseansk kontekst betyder, at eleverne kan mærke, at de vokser op i en by, hvor teknologi og robotter er en betydelig del af identiteten og arbejdsmarkedet. Sammen med mange andre folkeskoler i Odense, bidrager Odinskolen til, at der i verdens bedste robotby er noget til byen og noget til børnene.

Vil du vide mere om Odinskolen, som verdens bedste robotskole? Så kontakt skoleleder Lars Breinholt Søndergaard (larso@odense.dk)

 

Odense - verdens bedste robotby

I Odense har vi en ambition om at være verdens bedste robotby – også i børnehøjde. I verdens bedste robotby skal verdens bedste robotskole også ligge, og i forbindelse med Budget 2021 blev der afsat 25 millioner kroner til at skabe denne på Odinskolen. 

Link til Odinskolens hjemmeside