Spring til indhold

Børnene i Robotbyen

Børn og unge i Verdens Bedste Robotby møder teknologien og det digitale, fra de er helt små, til de går ud af folkeskolen. De skal være modige og eksperimenterende med teknologien og det digitale, så de bliver dannede og uddannede.

Som barn og ung af robotbyen, møder du teknologien og det digitale gennem hele din opvækst, fra dagtilbud til skole og i fritiden. Målet er, at fremtidens generationer får en forståelse for teknologien, det digitale univers og de muligheder og begrænsninger, det rummer. Vi arbejder med kreativitet og kompetencer, der vil give børn og unge de bedste muligheder for at skabe og arbejde med teknologien og det digitale.

De voksne omkring børnene skal derfor være klædt på til løbende at stimulere børnenes udvikling og nysgerrighed gennem leg og læring, med særligt fokus på teknologi og digitalisering. Med børnene i robotbyen igangsætter vi indsatser tæt på børnene og de unge, vi uddanner de voksne omkring børnene og sikrer ekstra tilbud i fritiden.

Børnene skal drives af nysgerrighed og interesse, som skal vækkes af de tilbud, de bliver mødt med. Vi udvikler derfor hele tiden på de tilbud og indsatser, der er på skole-, dagtilbuds- og fritidsområdet. Ligesom vi forsøger at sikre, at vores pædagoger og lærere har den nyeste viden på området og faciliteterne til at arbejde med teknologierne.

Læs mere om Børnene i Robotbyen

På nedenstående sider kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på skole-, dagtilbuds- og fritidsområdet:

Verdens Bedste Robotby for skolebørnene

Verdens Bedste Robotby for de mindste

Robotter i fritiden