Spring til indhold

Verdens Bedste Robotby for de mindste

De mindste børn i Verdens Bedste Robotby har også robotter i hænderne, hvor de igennem leg og nysgerrighed stifter bekendtskab med teknologi.

I Odense kommune arbejder vi med teknologi og robotter i vores dagtilbud. Børnene bliver præsenteret for forskellige teknologier, de får en forståelse for kodning og har fokus på digital dannelse. Ting de kommer til at møde senere på deres vej gennem folkeskolen, måske videre i deres voksenuddannelse. Hvem ved - måske bliver teknologien en del af deres fremtidige job.

 

Teknologi og robotter for de yngste 

Det er pædagogerne ude i børnehusene og dagtilbud, der tilrettelægger arbejdet med science, teknologi og robotter, så det bliver naturligt og sjovt for børnene at møde det i deres hverdag. Nogle finder glæde ved teknologien i leg med børnene, nogle bruger det i arbejdet med den styrkede læreplan og andre har teknologi som overordnet tema i deres dagtilbud. 

 

Læringskonsulenter hjælper børnehusene på vej

På dagtilbudsområdet er der tilknyttet tre læringskonsulenter, der i tæt kontakt med børnehusene planlægger og udfører teknologiforløb med de mindste børn og pædagogerne ude i børnehusene.

Børnene i Robotbyen-dagtilbud sker i tæt sammenhæng til skoleområdet, så der skabes sammenhæng i børnenes læring på tværs af dagtilbud og skole.

 

Robotdage for de yngste

Med robotdage for de yngste ønsker vi at skabe glæde og nysgerrighed blandt de yngste børn og voksne omkring teknologi, science og robotter en hel uge. Alle dagtilbud i Odense Kommune er derfor inviteret med til at holde Robotdage for de yngste. Det skal være en sjov uge, hvor børn og pædagogisk personale prøver både nye og velkendte teknologier og digitale løsninger af i leg. Hvis du vil se eksempler på aktiviteter under Robotdage for de yngste, kan du finde inspirationsaktiviteterne på siden her.
Robotdage for de yngste er en årligt tilbagevende begivenhed, som er en del af Odense Kommunes strategiske satsning Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser, der vedrører Robotdage for de yngste, kan du finde kontaktoplysningerne her.