Spring til indhold

Digital dannelse

Målet med digital dannelse er, at børn skal lære, hvordan de indgår kritisk og empatisk i digitale universer.

Digital dannelse

Børn vokser op i en verden fuld af teknologi og bevæger sig med sikker hånd på alverdens teknologiske og digitale platforme, men dannelse er ikke nødvendigvis en kompetence, der følger med. Derfor skal alle børn lære, hvordan de indgår kritisk og empatisk i digitale universer. De skal kunne forstå og forholde sig så godt til mekanismerne på de digitale platforme, at de kan passe på sig selv og samtidig bidrage til de gode fællesskaber, de indgår i.

I verdens bedste robotby er det vigtigt at huske balancen mellem begejstring for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med digitalisering. Børnene skal som noget helt naturligt forholde sig nysgerrigt og konstruktivt kritisk til alle nye teknologier og digitale platforme.

For at sikre de bedste betingelser for børnene sørges der for:

  • At skabe rammerne for, at alle voksne omkring børnene bliver klædt på til at understøtte børnenes etiske, sociale, digitale og teknologiske dannelse – både online og offline.
  • At børnene bliver præsenteret for autentiske dilemmaer og problemstillinger, så de lærer at begå sig etisk og socialt i digitale miljøer.
  • At lave indsatser, der forebygger og hjælper de børn og unge, der bliver ramt af stress, mistrivsel og afhængighed relateret til digitale teknologier.

 

For forældre:

Forældre er vigtige for børn og unges digitale dannelse. I flere undersøgelser af digitale vaner giver børn og unge udtryk for, at de savner deres forældres deltagelse i deres online liv. Ligeså efterspørger de voksne omkring børnene og de unge – både forældre og fagprofessionelle – mere viden om de forskellige digitale platforme og redskaber til at tale med børn og unge om digitale dilemmaer. Der findes en række gratis redskaber, som forældre kan få inspiration og viden fra:

Læs mere om, hvordan du støtter dit barn i sit digitale liv

Bliv klogere på dit barns digitale liv på Red Barnet
Få gode råd til at beskytte dit barn på nettet

 

For fagprofessionelle:

Som fagprofessionel kan du finde en værktøjskasse med redskaber, ideer og nyttige links til dit arbejde med børn og unge, teknologiforståelse og digital dannelse.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med digital dannelse