Spring til indhold

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner rundt om i Odense er vigtige samarbejdspartnere for at nå målsætningen om at blive Verdens Bedste Robotby.

Kontakt os for information om mulige partnerskab i Verdens Bedste Robotby

 

For at nå de ambitiøse målsætninger i strategien, arbejder vi ihærdigt og omfattende på at opkvalificere og kompetenceudvikle pædagoger, lærere og øvrige fagpersoner omkring børnene i Odense, med særligt fokus på teknologi og digitalisering.

Her er UCL - Erhvervsakademi og Professionshøjskole, en meget vigtig samarbejdspartner, da UCL blandt andet uddanner vores fagprofessionelle. Vi udvikler sammen nye former for kompetenceudvikling, der matcher de behov, vi har og løbende afdækker. Vi samarbejder bl.a. med læringslaboratorier og sparring om læringsforløb på skolerne. 

Vi samarbejder også med andre i forhold til kompetenceudvikling, og i forbindelse med forskellige projekter inddrages videnspersoner fra eksempelvis Syddansk Universitet, Syddansk Erhvervsskole og andre uddannelsesinstitutioner. 

Udover samarbejder om kompetenceudvikling, er der også mulighed for samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om forskellige udviklingsprojekter og aktiviteter for børn og unge i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud.