Spring til indhold

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner rundt om i Odense er vigtige samarbejdspartnere for at nå målsætningen om at blive Verdens Bedste Robotby.

Bliv kontaktet om et muligt partnerskab i Verdens Bedste Robotby

 

For at nå de ambitiøse målsætninger i strategien, arbejder vi ihærdigt og omfattende på at opkvalificere og kompetenceudvikle pædagoger, lærere og øvrige fagpersoner omkring børnene i Odense, med særligt fokus på teknologi og digitalisering.

Her er UCL - Erhvervsakademi og Professionshøjskole, en meget vigtig samarbejdspartner, da UCL blandt andet uddanner vores fagprofessionelle. Vi udvikler sammen nye former for kompetenceudvikling, der matcher de behov, vi har og løbende afdækker. Vi samarbejder bl.a. med læringslaboratorier og aktionslæring. 

Vi samarbejder også med andre i forhold til kompetenceudvikling, og i forbindelse med forskellige projekter inddrages videnspersoner fra eksempelvis Syddansk Universitet, Syddansk Erhvervsskole og andre uddannelsesinstitutioner. 

Når vi udvikler nye former for kompetenceudvikling, er det væsentligt, at vi samarbejder med de dygtigste på hvert af deres felt. Vi er derfor nu i gang med at udvikle et prøveforløb om teknologifilosofi i børnehøjde med Syddansk Universitet og et prøveforløb om teknologi i billedkunst.

Derudover giver et samarbejde med eksempelvis Syddansk Erhvervsskole mulighed for, at nogle unge kan komme ud arbejde med mere avanceret teknologi og få indblik i arbejdsmulighederne inden for robotter.