Spring til indhold

Verdens Bedste Robotby for skolebørnene

I Verdens Bedste Robotby findes der mange forskellige projekter og events for børn i skolealderen. Her kan de udforske alt fra teknologi og programmering af robotter til iværksætteri og innovation. Vi vil have Odenses børn til at arbejde kreativt og skabende med teknologierne og samtidig opbygge en sund skepsis til de teknologier, som omgiver børnene i deres hverdag. I Odense skaber vi også verdens bedste robotskole.

Børnene i Robotbyen

Børnene i Robotbyens skoler 

I Børnene i Robotbyen deltager alle kommunens 35 skoler. Skolerne har hver udvalgt mindst to lærere, kaldet læringsagenter, som på skift i løbet af skoleåret 18/19, 19/20 og 20/21 har til opgave at udvikle, afprøve og evaluere undervisningsforløb med fokus på teknologiforståelse og teknologidannelse.

 

Læringsagenterne mødes hen over skoleåret i fire læringslaboratorier, som har til formål at skabe et eksperimenterende og aktivt læringsfælleskab for udvikling af lærernes didaktiske og pædagogiske refleksioner. Indholdsmæssigt vil læringslaboratorierne veksle mellem oplæg, faglige input, debatter, sparring, vidensdeling, refleksion, workshops mv.
 

Skolerne forsøger sig frem

Målet er, at læringsagenterne igangsætter prøvehandlinger og deraf udvikler øget indsigt i relevante læringsteknologier samt viden om, hvordan de didaktisk kan sættes i spil i undervisningen. De testede og stærke prøvehandlinger kan på sigt udvides til andre skoler. Skolerne har også mulighed for at booke en af de 4 frikøbte læringskonsulenter.  

 

Forventninger til skolerne

Skolen og dens læringsagenter indgår i et konstruktivt samarbejde med de øvrige deltagere om udvikling af en mere præcis forståelse af, hvordan arbejdet med teknologier kan bringes i spil på en meningsfuld måde i skolen.

 

Det forventes desuden, at der gennem prøvehandlingerne udvikles undervisningsforløb, som andre lærere og pædagoger på sigt kan benytte i arbejdet med teknologiforståelse og teknologidannelse.

 

Verdens bedste robotskole

I Odense er vi ved at skabe verdens bedste robotskole på Odinskolen. Her dannes og uddannes eleverne i teknologi, digitalisering og innovation.