Spring til indhold

Verdens Bedste Robotby for skolebørnene

I Verdens Bedste Robotby findes der mange forskellige projekter og events for børn i skolealderen. Her kan de udforske alt fra teknologi og programmering af robotter til iværksætteri og innovation. Vi vil have Odenses børn til at arbejde kreativt og skabende med teknologierne og samtidig opbygge en sund skepsis til de teknologier, som omgiver børnene i deres hverdag. I Odense skaber vi også verdens bedste robotskole.

Børnene i Robotbyen

Børnene i Robotbyens skoler 

I Børnene i Robotbyen deltager alle kommunens 34 skoler. Skolerne har hver udvalgt mindst to lærere eller pædagoger, kaldet BIR-agenter, som har til opgave at udvikle, afprøve og evaluere undervisningsforløb med fokus på teknologiforståelse og teknologidannelse, blandt andet gennem co-teaching.

BIR-agenterne mødes hen over skoleåret i fire læringslaboratorier, som har til formål at skabe et eksperimenterende og aktivt læringsfælleskab for udvikling af lærerne og pædagogernes didaktiske og pædagogiske refleksioner. Indholdsmæssigt veksler læringslaboratorierne mellem faglige oplæg, sparring, vidensdeling, workshops mv.
 

Skolerne forsøger sig frem

BIR-agenterne igangsætter prøvehandlinger og udvikler deraf øget indsigt i relevante læringsteknologier samt viden om, hvordan de didaktisk kan sættes i spil i undervisningen. Skolerne har også mulighed for at booke en læringskonsulent til sparring. 

 

Netværk mellem skolerne

Skolen og dens BIR-agenter indgår i et konstruktivt samarbejde med de øvrige deltagere om udvikling af en mere præcis forståelse af, hvordan arbejdet med teknologier kan bringes i spil på en meningsfuld måde i skolen.

 

Det forventes desuden, at der gennem prøvehandlingerne udvikles undervisningsforløb, som andre lærere og pædagoger kan benytte i arbejdet med teknologiforståelse og teknologidannelse.

 

Verdens bedste robotskole

I Odense vil vi skabe verdens bedste robotskole på Odinskolen. Her dannes og uddannes eleverne i teknologi, digitalisering og innovation.