Spring til indhold

Virksomheder

I Verdens Bedste Robotby drømmer vi om, at alle børn og unge i løbet af deres opvækst får lov at møde virksomhederne indenfor robot-, IT-teknologi og automatikbranchen. Drømmen er, at børn i Odense oplever, hvad det vil sige at arbejde med robotter og teknologi – børnene er fremtidens medarbejdere, opfindere, ledere og forskere.

Bliv partner i Verdens Bedste Robotby i børnehøjde

I Odense har flere virksomheder allerede valgt at blive samarbejdspartner med byens daginstitutioner og skoler. De åbner deres virksomheder for Odenses

børn og unge på forskellig vis. Som virksomhedspartner kan man for eksempel adoptere en klasse, få virksomhedsbesøg af elever, lade elever teste forskellige produkter eller udvikle idéer til nye løsninger på en udfordring. Mulighederne er mange, og samarbejdet kan glæde og give til både børnene og jeres virksomhed.

 

Som virksomhedspartner kan man

 

Adoptere en klasse

I kan som virksomhed f.eks. adoptere en klasse, mens de er små. Op gennem skoleforløbet har I og klassen forskellige samarbejder. Klassen kan som eksempel komme på besøg i virksomheden eller medarbejdere fra virksomheden kan besøge klassen og fortælle om deres arbejde. Virksomheden kan stille klassen udfordringer, som de skal finde løsninger på. Elever kan teste virksomhedens produkter. Måske kan eleverne komme i praktik på virksomheden? Mulighederne er mange!


Få besøg af elever

Besøg i jeres virksomhed kan have mange former og faconer. Det kan være en del af et undervisningsforløb, hvor I som virksomhed stiller jer til rådighed for en større forsamling/event, hvor eleverne får indblik i, hvordan I arbejder.


Elever tester produkter

Et oplagt partnerskab, hvis I som virksomhed er interesseret i, at elever tester jeres produkter. Herigennem kan eleverne opnå en forståelse for mekanismer i produktudviklingen i en teknologisk eller digital sammenhæng. Hvis et sådant samarbejde etableres, vil det være oplagt at koble det sammen med et forløb, hvor eleverne får et større kendskab til virksomheden, dens produktion, hvilke jobfunktioner der er på virksomheden m.m.


Frivillige

Medarbejdere i jeres virksomhed kan indgå som frivillige i en form for mentorkorps, hvor de kobles sammen med elever, der på forskellig vis er udfordret, for at støtte eleverne i at være aktive og ansvarlige i deres skolegang. Måske kan det kobles sammen med en form for praktikordning, hvor eleverne i perioder har et praktikforløb – eller nogle praktikdage i virksomheden.


Praktik

I kan som virksomhed stille jer til rådighed for forskellige former for praktik. Det kan være den mere ”gængse” form, som er en del af det etablerede praktiksystem. Det kan også være, at I sammen med en eller flere skoler, gerne vil designe nye former for praktikordninger.


Lokale samarbejder om lokale udfordringer

Som virksomhed kan I lave et samarbejde med den lokale folkeskole om en konkret, lokal udfordring, som eleverne kan hjælpe med at løse. Det kan f.eks. være aktiviteter for de ældre på det lokale plejehjem, en teknisk løsning til det lokale supermarked osv.

 

Skattekammer

Hvis I har rester fra produktion, forældet materiale m.m. som I ikke længere skal anvende og gerne vil stille til rådighed for eleverne. Materialet kan give eleverne mulighed for at bruge komponenter, når de laver prototyper i forbindelse med projektarbejde.


Har I selv idéer?

Hvis I som virksomhed selv har andre idéer til at inddrage elever i jeres arbejde med teknologi eller er i tvivl om, hvordan I kommer godt i gang, så kan I kontakte os for sparring og rådgivning.