Spring til indhold

Verdens bedste robotby - i børnehøjde

Odense har en ambition om at blive verdens bedste robotby - også i børnehøjde. En ambition vi kun kan realisere, hvis vi skaber de allerbedste rammer for, at børnene i byen ikke alene bliver fagligt dygtige, men også konstruktivt kritiske og digitalt sunde.

  
Citat
Odense har for alvor etableret sig som en robotby i verdensklasse. Med den position følger et stort ansvar for at give vores børn og unge ordentlige forudsætninger for at kunne begå sig i en verden, hvor teknologier fylder mere og mere i vores liv. Det handler i bund og grund om, at vi skal lære den kommende generation at beherske teknologien og ikke omvendt.Peter Rahbæk Juel, Borgmester

 

Først og fremmest skal børnene rustes til fremtiden med digitale og teknologiske kompetencer. Endnu vigtigere skal de rustes til fremtiden med en sund og kritisk bevidsthed, der skal beskytte dem mod de fristelser og faldgruber, de digitale muligheder også giver. 

 

Verdens bedste robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde er en ambitiøs strategi, som skal sikre, at børnene i Odense gennem dannelse og uddannelse får de bedste forudsætninger for at leve og trives i en by, der blandt andet lever af teknologi og digitalisering. Strategien skal overordnet skabe de bedste rammer for, at børn i Odense bliver fagligt dygtige, konstruktivt kritiske og digitalt sunde, så de får de bedste forudsætninger for at trives og gribe mulighederne på arbejdsmarkedet i den robotby, de vokser op i.

 

Strategien arbejder videre på – og ind i – allerede besluttede politikker, strategier og Odensemålene på både børneområdet og Odenses overordnede strategiske indsatsområder. Den har et 10-årigt sigte og skal følge samfundets udvikling. Derfor vil den løbende blive gennemgået og revideret.

 

Læs Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

Du kan læse mere om strategien på siderne her: