Spring til indhold

Makerspace som læringslaboratorier

I Verdens Bedste Robotby får børn og unge mulighed for at lege, bygge og opfinde i moderne sløjdlokaler, kaldet makerspaces.

Fra 2021-2024 skal der uddannes makerspace-vejledere på alle Odenses folkeskoler, og samtlige 5. klassere skal igennem et forløb i et makerspace.

En del af indsatsen, Verdens Bedste Robotby i børnehøjde, er at sikre faciliteter til at lære og lege med teknologien. Odense Kommune arbejder derfor med makerspaces, et moderne sløjdlokale, med teknologi, der gør det muligt at opfinde og være kreative med teknologien.  

Verdens Bedste Robotby i børnehøjde har derfor fået støtte fra Villum Fonden til at etablere 5 makerspaces og uddanne 66 makerspace-vejledere.

Projektet vil være med til at styrke det samlede arbejde med teknologiforståelse og praksisfaglighed i kommunen og sikre, at alle Odenses børn og unge får mulighed for at udvikle deres kompetencer indenfor de 21. århundredes kompetencer. 

Makerspace-vejlederne skal gennem et forløb, hvor de på et 3-dags kursus uddannes til at bruge makerspacene og efterfølgende uddanner deres kollegaer gennem co-teaching ude på skolerne. Via projektet vil det blive obligatorisk for samtlige 5. klassere at have et forløb i et makerspace, og lærerne vil få mulighed for at bruge makerspacene i undervisningen på alle klassetrin og forløb. 

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med SDE, UCL, Bibliotekerne, Kroggårdskolen, Tingløkkeskolen, og Ungdomsskolen. Samtlige af Odenses folkeskoler vil over 4 år deltage i projektet.