Spring til indhold

Kompetenceudvikling af pædagoger

I Verdens Bedste Robotby har børnehusene og dagtilbuddene mulighed for at booke forløbet Coding Class Toddlers, filosofiske samtaler eller læringskonsulenter, der kan give inspiration og værktøjer til, hvordan de kan arbejde med teknologiforståelse, programmering m.m.

Kompetenceudvikling af pædagoger

Coding Class Toddlers

I Odense Kommune er 42 dagtilbud i gang med at stifte bekendtskab med tidlig kodning gennem forløbet Coding Class Toddlers. I forløbet leger børn og voksne med robotter og kodning gennem fortælling. Det er en god blanding af kendte redskaber, som LEGO og tegning, og nye, som blueboots og scratch. Coding Class Toddlers vil give børnene et kendskab til teknologi i dagtilbud som en naturlig del af deres leg og dermed give børnene forudsætningerne for at bruge teknologien som redskab i deres fantasi. Derudover stifter de bekendtskab med den digitale verden. Forløbene vil i fremtiden også kunne findes online og tilgås af Odense Kommunes dagtilbud.

 

Læringskonsulenter

I Odense Kommune er der mulighed for at booke en læringskonsulent, hvis man vil arbejde med teknologi i sit dagtilbud. Det er både en mulighed, hvis man lige er begyndt at interessere sig for teknologi som pædagogisk redskab, eller hvis man er godt i gang og ønsker sparring til, hvordan man kan komme videre. 

 

Når man har en læringskonsulent på besøg i sit børnehus, kan man både have mindre planlagte forløb, der strækker sig over flere formiddage eller eftermiddage, hvor læringskonsulenten vil komme med teknologi og materialer. Man kan også booke læringskonsulenten til at komme på personalemøder og lave en langvarig indsats eller holde oplæg om teknologi som pædagogisk redskab. Hvis man ønsker det, tager læringskonsulenten altid udgangspunkt i det enkelte børnehus og husets ønsker. 

 

Filosofiske samtaler om teknologi 

Filosofiske samtaler om teknologi er et samarbejde mellem Børnene i Robotbyen og SDU, der skal sætte fokus på at italesætte børns ord, tanker og fantasi om teknologi. I Odense Kommune har vi længe tilbudt teknologiforløb i dagtilbuddene (læringskonsulenterne og Coding Class Toddlers), der giver pædagogisk personale og børn teknologier i hånden, så de i fællesskab kan udforske det i praksis. Filosofiske samtaler kan ses som et supplement til teknologiforløbene, hvor samtalerne giver mulighed for også at undre sig over teknologien, spontant i samtaler og i den pædagogiske hverdag.