Spring til indhold
Nyhed

20-års jubilæum: Odense-elever fejrer den varme linje til politikerne … og omvendt

10-11-2023

Et årligt møde i byrådssalen med særligt unge deltagere er værd at markere i en by, der er hædret for sit ungedemokrati. I dag er det 20 år siden, at byrådssalen for første gang dannede ramme om et personligt møde mellem repræsentanter fra elevrådene på Odenses folkeskoler og den ansvarlige politiker for området.

Odense byrådssal med unge mennesker og børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen

Fredag var Byrådssalen fyldt med lidt yngre ansigter end vanligt, da børn- og ungerådmanden havde inviteret elevrødder fra byens folkeskoler ind til debat om emner, som de unge selv havde valgt. Foto: Odense Kommune.

Mødet er elevernes mulighed for at bringe emner op, som de ønsker at tale med børn- og ungerådmanden om, så hun kan være på forkant med, hvad der rører sig blandt unge. Dermed kan hun tage højde for elevernes perspektiver i kommunens videre arbejde med at skabe en god skole - og i det hele taget en god by - for børn og unge. Ligeledes giver traditionen den ansvarlige børn- og ungepolitiker mulighed for at få de unges input til emner, som hun sætter på dagsorden.

Den årlige tradition fandt sted første gang i 2003 og førte i 2015 til, at Odense etablerede et mere formelt fælleselevråd, hvor alle folkeskoler har repræsentanter. I dag er Odense Fælleselevråd en værdsat sparringspartner, som høres i relevante politiske problemstillinger i kommunen. 

20-års-jubilæet for yngre ansigter i byrådssalen blev på ægte, fynsk manér fejret med brunsviger i pausen. Og spørger man børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen, er det en tradition, der er værd at holde fast i:

- Det er altid en særlig dag for mig, når jeg mødes med Odenses elevrødder. Det er en mulighed for at komme til at kende de unges bekymringer og høre deres forslag til løsninger. Omvendt er det min mulighed for at sende et signal om, at de ikke er alene med deres problemer - vi voksne skal nok gribe dem. Vi mødes i troen på, at vi skaber en bedre by, et mere retfærdigt samfund, og ikke mindst en bedre skole. Det kræver mod at tage ordet og gøre en forskel. Det gør de unge i Odense heldigvis, og det er jeg stolt af, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.


Priser for elevdemokrati i Odense

Undervisningsmiljø, inklusion og rusmidler. Disse tre emner havde de 53 elevråds-repræsentanterne taget med sig under armen til årets møde i rådhussalen. 

Samtalerne kredsede om, hvordan kan elever i højere grad være med til at bestemme, hvad der skal ske i undervisningen og hvordan skolen skal være fysisk indrettet? Eleverne ønskede også større fokus på at styrke den mentale trivsel gennem en mere aktiv skolegang og fælles aktiviteter både klassevis, men også med andre klasser og skoler. Desuden efterlyste de mere forståelse af forskellige rusmidler og af hvad de betyder for kroppen.

Ifølge formanden for Odense Fælleselevråd, Aya Blirup Jensen, der til daglig går i 9.Y på Provstegårdskolen, er det vigtigt, at man prioriterer mødet mellem byens unge og politikerne: 

- Jeg synes, at det er virkelig vigtigt, at vi har den her tradition. Det er det fordi det er en måde at sørge for, at elevrådsarbejdet i byen faktisk bliver hørt, så vi kan gøre en reel forskel for andre unge. Det er vigtigt for mig, siger hun.

Odense Kommune kan lige nu bryste sig af hele to landsdækkende titler for sin måde at danne unge i demokratiets mekanismer og involvere dem i demokratiske processer. Dansk Ungdoms Fællesråd har i år kåret Odense som "Årets Ungdomskommune", mens Danske Skoleelever tildelte Odense titlen som "Årets Elevvenlige Kommune". Dette skyldtes i høj grad Odense Kommunes indsatser i forhold til elevrådsarbejde og ungeinddragelse.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419
Odense Fælleselevråd kan kontaktes via OFE bestyrelseskoordinator, Khazar Mohammadi, UngOdense, mobil: 29427783, mail: khamo@odense.dk