Spring til indhold
Nyhed

Talentspejdere til usikre og skoletrætte unge – alle har talenter og særlige egenskaber

10-05-2022

Odense Kommune indgår, som den hidtil største kommune i landet, et samarbejde med Landsforeningen Talentspejderne. Organisationens mentorer støtter usikre eller skoletrætte unge fra 7.-9. klasse på folkeskolerne. Målet er, at de unge får tro på sig selv og lige chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Voksen mand holder dreng om skulderen. Bærer t-shirt med Talentspejdernes logo på

Foto: Talentspejderne

Nogle unge kan selv, mange har brug for et puf i ny og næ, mens enkelte har behov for en stærk hånd i ryggen. Bag Odense Kommunes nye samarbejde med Talentspejderne står ønsket og ambitionen om at skabe lige gode chancer for alle byens unge. 50 unge skal nu matches med de frivillige mentorer, der er klar til at se den unges talent og give den rette støtte.

- Et afrikansk ordsprog lyder, at det kræver en by at opbringe et barn. Det betyder, at et barn får den bedste chance for at få et god liv, hvis samfundet løfter i flok - forældre, bedsteforældre, venner, dagtilbud, skole, foreningsliv, naboer og virksomheder har alle et ansvar. Talentspejderne er med til at tage det ansvar, når unge har et særligt behov, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Vil gentænde gnisten i de unges øjne

Det forhenværende Børn- og Ungeudvalg vedtog sidste år at indgå samarbejde med Talentspejderne som en del af arbejdet med at øge børns chancelighed. Nu er alle aftaler på plads, og rekrutteringen af de første børn og deres mentorer i Odense er i gang.

- Jeg håber, at de unge, der møder Talentspejderne, får gnist i øjnene. Jeg er taknemmelig for, at mentorerne stiller sig til rådighed for de unge, og jeg håber, at de får deres indsats tifold igen, når de kan se, hvordan de gør en forskel for vores unge og dermed vores by, siger Susanne Crawley Larsen.

Talentspejderne er en non-profit uafhængig organisation, der har en stærk tro på, at alle mennesker har evner og talenter. Særlige egenskaber udfolder sig bedst, når børn og unge har et netværk, der anerkender dem, som de er.
 
- Vi er meget glade for at skulle starte Talentspejderne op i Odense Kommune. Odense er den indtil nu største kommune, vi har samarbejdet med. Her skal vi hjælpe 50 unge på vej til uddannelse og job, siger Hanna Christensen-Dalsgaard, der er Talentspejdernes sekretariats konsulent i Odense. 

- Nu handler det for os om at finde 50 frivillige odenseanere, som har lyst til at gøre en forskel for et ungt menneske, fortsætter hun.

De første mentorer er klar med motivation

En af de mentorer, der allerede har meldt sig i Odense, er Erik Birk Madsen. Han er tidligere ingeniør ved Vejdirektoratet, og nu pensionist med energi og lyst til at hjælpe et ungt menneskes motivation på vej. Han har sagt ja til at mødes med en ung i et forløb af 24 ugentlige møder af 1½ times varighed.

- Som mentor kommer jeg tæt på de unges hverdag, og vi har nogle virkeligt givende snakke, og samtidigt får den unge forhåbentligt også noget ud af det. Vi prøver at få lagt nogle gode spor for fremtiden, hvor jeg er positiv og undersøgende over for, hvilke drømme den unge har. Så snakker vi om, hvilke ting det så er vigtigt, at den unge gør noget ved, for at kunne opfylde sine ønsker, fortæller Erik Birk Madsen.

Fem skoler i Odense er med i samarbejdet, og skolelederne håber alle på at kunne se en effekt hos de elever, der får en mentor hos Talentspejderne.

- Det kan føles surt at gå i skole, hvis man ikke trives eller har svært ved at se, hvordan undervisningen kan bruges senere i livet. Jeg tror, at de frivillige mentorer kan gøre brug af deres egne erfaringer fra uddannelses- eller arbejdslivet til at indgyde håb og mod i den unge til fortsat skolegang. De skulle gerne få et nyt syn på egne kompetencer og dermed muligheder videre i livet, siger Anne-Cecilie Winther, der er skoleleder på Højmeskolen.

Samarbejdsaftalen løber fra januar 2022 til juni 2023.

Fakta

  • Samarbejdsskoler er Tingkærskolen, Tingløkkeskolen, Skt. Klemensskolen, Hjalleseskolen og Højmeskolen
  • 50 unge bliver en del af indsatsen
  • Talentspejderne har fokus på at:

- Bevidstgøre de unge om deres evner, talenter og styrker

- Styrke de unges selvværd og selvtillid
- Give de unge større selvindsigt
- Give de unge dannelse

  • Indsatsen består af øvelser, udviklingsopgaver, projekter, lege og spil, socialt samvær, støtte til skoleopgaveforståelse m.m.
  • Der er afsat 250.000 kroner til samarbejdet med Talentspejderne
  • Læs mere om Talentspejderne her
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419

Hanna Christensen-Dalsgaard, konsulent, Talentspejderne, mobil: 61226010, hanna@talentspejderne.org

Erik Birk Madsen, mentor hos Talentspejderne, mobil: 31310085

Anne-Cecilie Winther, skoleleder, Højmeskolen, tlf: 63753400, mobil: 51428779