Spring til indhold
Nyhed

Skov i en asfaltskolegård – særligt til minde om COVID19

23-04-2021

Kan en asfaltskole overhovedet have en skoleskov? Forsøget blev i hvert fald gjort i dag, da Munkebjergskolen i Odense blev den første byskole, som laver en 'Plant et Træ skolegårdsskov'. Fremover kan eleverne glæde sig over lidt mere grønt i skolegården, ovenikøbet til minde om corona-epidemien. 

Piger skovler jord på nyplantet træ foran i skolegården

I dag hjalp eleverne med at plante - de næste tre år skal de vande deres træer én gang om ugen. Foto: Odense Kommune

Med hjælp fra elever fra 0.-2. årgang blev fem platantræer og et stort lindetræ i dag plantet på Munkebjergskolen, der er en af de skoler i Odense, der ikke har megen udenomsplads men til gengæld flere asfalterede skolegårde.

Fremover får klasserne ansvaret for hver sit træ, hvilket betyder vanding én gang i ugen de næste tre år. Og netop involveringen af de yngste elever glæder børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen, der holdt en lille skolegårdsskov-indvielsestale i forbindelse med plantningen af træerne.

- I dag sætter vi ikke bare træer i jorden. Vi tilfører natur til vores by. Vi skaber flere levesteder til vores planter og dyreliv og nye områder til fællesskaber, læring og leg for vores børn. I Odense er man næsten altid tæt på åen, en skov eller en af de mange offentlige haver, og sådan bør det blive ved med at være. Jeg tror på, at vi kan gøre byen endnu mere grøn og blomstrende. Det kan være hjemme i vores haver eller altankasser - og så kan det være inde midt i en skolegård, som vi har gjort det i dag. Det kan synes som et lille bidrag, men alt sammen tæller, når det handler om at gøre vores by smukkere, grønnere og blomstrende, siger Susanne Crawley Larsen.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen kigger på elever, der planter træer

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen overværede plantningen. Lindetræet fik navnet "Desidero", der betyder "jeg savner". Træet minder eleverne om tiden med corona. Foto: Odense Kommune

Træer til minder om, at alt bliver godt igen

"Det betyder, jeg savner", lød det fra 1.A, da lindetræets nye navn, "Desidero", blev afsløret. Klasserne har konkurreret om at finde det bedste navn - og her løb netop 1.A med æren. 

Det er skoleleder Finn Holm Ewald, der har fået idéen til, at træerne skal have navne, der relaterer sig til corona-pandemien, som har haft stor indflydelse på børnenes liv det seneste år. 

- De har oplevet at blive sendt hjem fra skole, hvor fællesskabet med klassekammeraterne er blevet sat på prøve. Nogle har forældre, der har mistet jobbet, og mange har ikke kunne besøge deres bedsteforældre. Børnene har været underlagt mange begrænsninger. Men mange af dem har også oplevet noget positivt fx mere tid med familien og ro til fordybelse i naturen, fortæller Finn Holm Ewald om tiden.

- Når vi nu planter træer i slutningen af pandemien, så er det mit håb, at træerne kan minde os om, hvordan livet var under pandemien. Både det gode og det mindre gode. Træerne kan blive symbolet på livskraft, positivitet, glæde ved naturen og troen på, at det hele nok skal blive godt igen, siger Finn Holm Ewald.

De øvrige fem træer har eleverne navngivet: Munketræet, Hjertetræet, Lykketræet, Det gyldne træ og Håbets træ.

Skilt med platantræets navne "Håbets træ"

2.B. har navngivet deres plantantræ "Håbets træ". Foto: Odense Kommune

Skaber nye uderum

Træerne er doneret af organisationen, Plant et Træ, der ved hjælp af bidrag fra blandt andet privatpersoner og virksomheder over hele landet har som mission at plante træer og at give særligt børn bedre muligheder for at lære om naturen og gøre brug af den.

- Det er nyt, at vi afprøver idéen om at lave skoleskove på byskoler, nemlig skolegårdsskove. Men jeg ser gode perspektiver i at udvide konceptet, så også de elever, der ellers mest har asfalterede udeområder også får trukket træerne tæt på deres hverdag. Når vi planter træer, skaber nye uderum på skolerne - til glæde for børnene både i frikvartererne og i undervisningen, siger Jens Døssing, der er landsformand for Plant et Træ.

Det er ikke første gang, at Odense Kommune samarbejder med Plant et Træ om at få mere grønt ved skoler og børnehuse. I november plantede Højby Skole en skoleskov i samarbejde med Plant et Træ, der også har doneret frugtplantager til flere af kommunens børnehuse. Desuden bliver en ny Plant et Træ Danmarkslund indviet ved Hollufgård inden sommer.

I denne omgang har Plant et Træ doneret 33.000 kroner til træer, pæle og vandingssække på Munkebjergskolen.


Læs mere om Plant et Træ her

Download flere fotos under vedhæftede filer.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419
Finn Holm Ewald, skoleleder, Munkebjergskolen, fhe@odense.dk, mobil: 21241779
Jens Døssing, landsformand, Plant et Træ, jens.doessing@plant-et-trae.dk, mobil: 31474002.