Spring til indhold
Nyhed

Alle unge skal kunne klare sig selv – men ikke alene

03-06-2021

Unge, der har brug for fællesskabets ekstra hånd i ryggen, vil fremover i højere grad møde en fælles og koordineret kommunal hjælp. Odense Kommunes nye Ungestrategi sætter retningen for en ny fælles tilgang til arbejdet med de unge, og den indeholder konkrete tiltag på de unges vej mod et selvstændigt voksenliv. Fokus er klart: Alle unge skal som voksne kunne klare sig selv, men ikke alene!

Forsiden af Ungestrategien. Tre unge kigger op. Odense Kommunes logo.

Den nye ungestrategi er skabt i dialog med de unge, deres familier og medarbejderne i Odense Kommune. Målet med strategien er, at alle unge får mulighed for at leve et selvstændigt liv efter deres egne drømme og på deres egne præmisser, og at de får de bedste muligheder for et voksenliv med meningsfulde fællesskaber, uddannelse og job - eller en pension for dem, som har brug for det.

- Det handler om at hjælpe de unge bedst muligt. Med strategien vil vi i endnu højere grad hjælpe de unge med at forfølge det liv, som de drømmer om. Det gør vi vel vidende, at nogle har brug for mere støtte end andre. Vi skal støtte de unge til selv at sætte retningen for deres liv og gøre sig egne erfaringer. De skal ikke gøre det alene, men med støtte fra deres familie, netværk og de dygtige medarbejdere i Odense Kommune, siger Brian Dybro, rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Den nye ungestrategi er et af resultaterne af den proces, som Odense Kommune satte i værk, efter en Rambøll-rapport i juni sidste år påpegede, at samarbejdet mellem de tre forvaltninger, der støtter børn og unge på det såkaldte specialiserede socialområde burde styrkes. Den nye fælles tilgang til arbejdet med unge skal sikre en øget koordinering, tættere samarbejde og et fælles ungesyn, så de unge og deres familier i højere grad oplever smidigere overgange i løbet af deres samarbejde med forvaltningerne.

Kursen mod et selvstændigt voksenliv - med hjælp fra familie, netværk og professionelle

Nogle unge har brug for ekstra støtte i en kort periode, nogle i længere tid, og andre har behov for støtte resten af deres liv. Det kan skyldes, at de er i en udsat position eller har et fysisk- eller psykisk handicap. Et vigtigt pejlemærke i strategien er, at Odense Kommune i højere grad skal planlægge og udføre støtten i tæt samarbejde med den unge og dennes familie og netværk.

- Alle unge bør have drømme om og mål for, hvordan de gerne vil leve deres liv. Undertiden mister nogle unge dog både fodfæstet og drømmen. Der træder kommunen til og hjælper den unge til at finde håbet, modet og tålmodigheden til at komme på fode og finde lige netop deres vej i livet. Vores løfte er, at vi ikke opgiver nogen, heller ikke hvis den unge selv har givet op. Det er denne strategis eksistensberettigelse, siger Susanne Crawley Larsen, der er rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen.

Der er fokus på, at de unge får bedre hjælp ved endnu tættere samarbejde i forvaltningerne, ved at udvikle arbejdsmetoderne og ved systematisk at brede små succeser ud til hele ungeområdet i Odense Kommune, der dækker over både Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Som kommune skal vi være sekundære i de unges liv. At være selvstændig handler i høj grad om at træffe egne valg på egne vegne. For nogle unge vil selvstændighed kræve, at den unge støttes af andre personer i større eller mindre omfang. Målet er dog, at alle unge lever et så selvstændigt voksenliv med det ansvar og de forpligtelser, muligheder og glæder, som muligt, siger Søren Windell, rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Principperne i strategien 

Det fælles ungeperspektiv: At alle unge lever et selvstændigt voksenliv med det ansvar og de forpligtelser, muligheder og glæder, som det indebærer:
•    Vi opgiver aldrig en ung
•    At være selvstændig handler i høj grad om at træffe valg på egne vegne
•    De professionelle voksne må aldrig forblive de primære i unges liv

Strategien præsenterer henholdsvis fire veje med nye tiltag målrettet de unge og fire veje målrettet Odense Kommune:

Fire veje som skal være med til at udvikle selvstændige unge:
•    At møde betydningsfulde voksne på vejen mod voksenlivet
•    At skabe en selvstændig hverdag
•    At blive selvforsørgende
•    At være stolt og opleve succeser på egne vegne

Fire veje som gør Odense Kommune klar til at hjælpe unge på nye måder:
•    Inddragelse af de unge som erfarne i deres eget liv
•    Tættere samarbejde mellem de voksne rundt om den unge
•    Systematisk og målrettet forebyggende arbejde
•    Løbende tilpasning ud fra data om de unge og deres oplevelser.

Kontaktinformation

Brian Dybro, rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Mobil: 24621118
Susanne Crawley Larsen, rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen. Mobil: 30604419
Søren Windell, rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen. Mobil: 30703693