Spring til indhold
Nyhed

Galaksestien – en drømmesti i Vollsmose

25-02-2020

Odense Kommune og Statens Kunstfond står bag etableringen af Galaksestien - en 210 meter lang snoet sti af runde granitfliser afbrudt af farverige mosaikcirkler, som etableres i området mellem Egeparken og Abildgårdskolen. Kunstneren er Jens Settergren, og det er planen, at Galaksestien åbner i løbet af 2021.

Stien vil inddrage visuelle repræsentationer af kosmos på tværs af kulturer og historie. Kreditering Jens Settergren

Der ligger et stort og åbent grønt areal mellem Egeparken og Abildgårdskolen i Vollsmose. Området er afgrænset af træer og med bevoksning på begge sider. Her skal Galaksestien anlægges.

Galaksestien forbinder boligområdet med skolen, og der er tale om en skolesti og et kunstprojekt, som skal være sjovt at gå på opdagelse i.

- Kunst og kultur er en vigtig del af Vollsmoses forandring, fordi de både flytter os i hverdagen, giver nye perspektiver og bygger fællesskaber. Her er jeg glad for, at der er valgt et projekt, som understøtter udviklingen med at åbne Vollsmose op og skabe nye forbindelser i bydelen. Galaksestien er ikke alene flot - den inddrager også historie, billedkunst og fysik i sin udsmykning, så den passer perfekt som sti til Abildgårdskolen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

Det er Jens Settergren, som er kunstneren bag Galaksestien. Han har skabt et værk, der består af runde granitsten med farverige mosaikcirkler. I disse cirkler vil der være motiver fra historien og kulturen, som f.eks. yin og yang, gamle illustrationer af himmelfænomener og NASA's visualisering af et sort hul.

Kunstneren vil afholde tre forskellige workshops i Vollsmose, hvor børn og unge får mulighed for at lære om mosaikkens historie og æstetik, symbolerne samt skabe deres egne mosaikker ud fra idéer og tegninger.

- Jeg er meget stolt over, at Odense Kommune, Statens Kunstfond og beboere i området har udpeget mig til dette projekt, og jeg ser frem til at påbegynde Galaksestien og stifte bekendtskab med Vollsmoses børn og unge. Stien vil inddrage visuelle repræsentationer af kosmos på tværs af kulturer og historie, fra tidlige afbildninger af stjernehimlen til science-fiction-genrens visioner. Dette bliver koblet med mosaikkens lange udviklingshistorie, så Galaksestien bliver et afsæt for både ydre og indre rejser. Jeg glæder mig meget, siger Jens Settergren.

 

Stien står klar i efteråret 2021

Galaksestien blev valgt efter en proces, hvor seks kunstnere blev indbudt til at aflevere et koncept. Herefter blev fire af koncepterne udpeget til fortsat udvikling. Vinderen blev fundet af et dommerpanel bestående af personer fra blandt andet Statens Kunstfond, Odense Kommune, Brandts, borgere og boligforeninger fra Vollsmose.

Hele processen med udvælgelse og realisering af vinderprojektet koster 1,8 millioner kroner, hvoraf Odense Kommune bidrager med 800.000 kroner via 1%-ordningen, mens Statens Kunstfond bidrager med 1 million kroner.

- Idéen med dette anderledes og langstrakte kunstværk er at skabe nye forbindelser i området og bidrage med nye historier om det, at være menneske. Vi håber, der er rigtig mange beboere i området, som vil tage godt imod kunsten, og at det kan sætte samtaler i gang i og uden for Vollsmose, siger Michael Bojesen, formand for Statens Kunstfond.

Anlæggelsen af Galaksestien skal ske i samspil med de øvrige forandringer i Vollsmose, men det er forventningen, at skolebørnene - og alle andre - vil kunne benytte stien fra efteråret 2021.

FAKTA

Odense Kommunes 1%-ordning blev indført 1. januar 2011. Den betyder, at 1% af anlægsudgiften anvendes til kunstnerisk udsmykning.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31
Jens Settergren, kunstner, tlf.: 40 72 83 21
Statens Kunstfond, tlf.: 41 39 38 53
Lars-Bo Johansen, kontorchef, Odense Kommune, tlf. 40 12 55 36