Spring til indhold
Nyhed

Friplejehjem går konkurs – Odense Kommune overtager plejen

28-09-2020

I dag mandag d. 28. september er friplejehjemmet Munke Mose i Odense gået konkurs. Odense Kommunes medarbejdere er klar til at varetage pleje og omsorg for Munke Moses 50 beboere.

Mandag morgen indgav bestyrelsen på Munke Mose friplejehjem en konkurskursbegæring. Odense Kommune træder til omgående for at sikre pleje til beboerne. 

"Jeg er selvfølgelig ærgerlig på beboernes vegne, og jeg forstår godt, at det kan give anledning til uro og ængstelse hos både beboere og pårørende. Men jeg har fuld tillid til, at Odense Kommunes medarbejdere kan overtage plejen og få skabt en god og tryg hverdag for beboerne," siger Ældre- og Handicaprådmand, Søren Windell (K).

Odense Kommune er klar
Helt konkret er godt 40 medarbejdere fra Odense Kommunes andre plejecentre midlertidigt blevet tilknyttet Munke Mose friplejehjem. Som en del at Odense Kommunes kriseberedskabsplan har medarbejderne og en leder har været udvalgt på forhånd og kan derfor træde til øjeblikkeligt.

Søren Windell uddyber:

"Vi har godt vidst, at en konkurs har været en risiko. Vi er ikke bekendt med, at nogen kommune nogensinde har stået i den her situation, at et friplejehjem er gået konkurs. Derfor er vi også glade for, at Munke Mose har holdt os løbende orienteret. På den måde har vi kunnet forberede os grundigt på denne ekstraordinære situation, hvilket kommer beboerne til gode."

Odense Kommune overtager hverken bygning eller medarbejdere, men stiller med et midlertidigt beredskab, der dækker pleje og omsorg for friplejehjemmets 50 beboere. Længden af den midlertidige periode kendes ikke, men den vil vare, indtil der er truffet en beslutning om friplejehjemmets fremtid.

Beboernes lejemål vil være uberørt af konkursen.

Kontaktinformation

René Lorenz, Stabschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense: 21267908