Spring til indhold
Nyhed

Din by – din fremtid! Ny Kommuneplan i høring

27-05-2020

Hvordan skal Odense udvikle sig i de kommende 12 år? Det sætter Kommuneplanen de overordnede rammer for, og Odense Byråd har netop offentliggjort forslag til ny Kommuneplan 2020-2032. Nu har alle mulighed for at afgive et høringssvar fra 4. juni frem til og med den 31. august.

Det har været et særpræget forår med bekymringer og tanker om fremtiden. Men trods de udfordringer, vi står i lige nu, så udvikler Odense sig hastigt og forvandler sig til en moderne storby med alt, hvad det indebærer. Kommuneplanen fastlægger de fysiske rammer for fremtidens Odense, og byrådet har netop offentliggjort forslag til Kommuneplan 2020-2032. Alle kan give deres mening til kende om planen senest den 31. august 2020.

Odense skal være en moderne storby - rig på oplevelser og med det grønne i hovedsædet. Det har været ambitionen, og grundlæggende fortsætter udviklingen af byen som hidtil. Men kommuneplanen giver også konkrete bud på, hvor f.eks. nye boliger kan bygges, og hvor fritidsanlæg kan etableres.

Den beskriver, hvordan vi sikrer den gode, grønne storby med spændende byrum og attraktive boliger, og hvordan vi skaber erhvervsarealer med plads til alle typer virksomheder, hvor der tages hensyn til både virksomheder og naboer. Derudover giver planen bud på, hvordan vi kommer rundt i byen.

Konkret giver kommuneplanen mulighed for nye boligområder flere forskellige steder i Odense - både i bymidten og i forstæderne. Ligesom planen lægger retning for fremtidens centrale bymidte med butikker og cafeer i en akse fra Nørrebro langs letbanen frem til Benedikts Plads. Desuden har tankerne og visionerne i en ny arkitekturstrategi haft afsmittende virkning på kommuneplanen for at understøtte ambitionen om endnu mere kvalitet i byudviklingen.

By- og kulturrådmand Jane Jegind ser frem til at høre borgernes synspunkter til planen og siger:

- Det handler om at lave den bedst mulige by for odenseanerne, så jeg håber, at der kommer høringssvar fra mange. I denne kommuneplan har vi prioriteret lokalområderne mere, og det er jeg glad for. Vi fortsætter også byfortætningen, men der bliver taget højde for, at vi er forskellige med forskellige ønsker til vores boliger. Jeg hæfter mig også ved, at vi har prioriteret arealer til fritidsbrug. På den måde sikrer vi, at der er plads til fælles aktiviteter, selv om de ledige arealer svinder ind.

Kvalitet som et bærende princip

Kommuneplanens overordnede mål er, at Odense bliver en tættere og visse steder højere storby samtidig med, at byen bevarer sit særkende. Netop derfor hænger Odense Kommunes helt nye Arkitekturstrategi og kommuneplanen sammen. Arkitekturen skal nemlig danne rammen om det gode liv i bygningerne - og imellem dem.

Arkitekturstrategien bygger på seks principper, der er med til at skubbe udviklingen i den ønskede retning. Der er krav om høj arkitektonisk kvalitet og respekt for omgivelser og materialevalg. Derudover skal der passes godt på byens eksisterende kvaliteter og kulturarven. Det gælder f.eks. byens middelalderlige gader og industrialiseringens fabriksanlæg med tilhørende arbejderboliger.

Der er desuden principper om Odenses grønne identitet, om boligkvalitet og om livet mellem bygningerne. De skal understøtte det gode liv i byen, mødet mellem mennesker, fællesskabet, mangfoldigheden og ambitionen om at blive Danmarks Grønneste Storby.

Deltag i debatten

Kommuneplanforslaget er i offentlig høring fra den 4. juni til den 31. august 2020. I august vil der blive forsøgt afviklet møder om kommuneplanen, hvis situationen med corona tillader dette.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside, hvor man også kan afgive sit høringssvar.

Kontaktinformation

By- og kulturrådmand Jane Jegind, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 20 91 10 31, mail: jmj@odense.dk

Afdelingschef Morten Møller Iversen, Byudvikling og Økonomi, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 23 41 46 25, mail: mmiv@odense.dk