Spring til indhold
Nyhed

Støtte til unge familier sikret: ”God Start” ser dagens lys

08-01-2019
 

Odense Kommune og Odense Universitetshospital sikrer nu, at de helt unge førstegangsforældre i Odense fortsat bliver støttet i at få en god start på tilværelsen med et lille barn.

 
 
Baby

Foto: Colourbox

 
 

En af konsekvenserne ved, at Mødrehjælpen sidste år besluttede sig for at lukke deres rådgivningscenter i Odense fra december 2018, er, at de ikke længere kan indgå i det fødsels- og forældreforberedende forløb, som Mødrehjælpen, Odense Kommune og OUH ellers har kørt i et partnerskab siden 2017. I stedet er OUH og Odense Kommune trådt tættere sammen, så der fortsat vil være et forløb for de helt unge gravide og småbørnsmødre, hvor de ugentligt kan mødes med hinanden.

Base i Slotsgade

Fra uge 2 vil Sundhedshus Vests lokaler i Slotsgade være base for de unge familier, der vil møde støtte fra både jordemødre, sundhedsplejersker, en uddannelsesvejleder og andre kommunale fagpersoner i et og samme hus. Funktionen som tovholder overgår samtidigt fra en af Mødrehjælpens socialrådgivere til en familiebehandler med socialrådgiverbaggrund fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen er glad for, at det er lykkedes at videreføre tilbuddet på trods af, at Mødrehjælpen, som hidtil har været omdrejningspunkt for tilbuddet, har trukket sig.

- Når vi ved, at de første 1000 dage i et barns liv har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, så er det umådeligt vigtigt at støtte dygtigt op omkring unge forældre, der står i en sårbar situation. Jeg er sikker på, at den tidlige indsats betaler sig og i sidste ende giver både mor, far og barn flere muligheder i livet, siger Susanne Crawley Larsen.

Målgruppen for "God Start" er fortrinsvis førstegangsgravide under 23 år, som i hold af 10 kommer til at mødes hver uge fra sidst i graviditeten og ca. et år frem. Undervejs vil de møde forskellige fagprofessionelle, der vil klæde de unge på til den opgave, de står overfor.

Naturligt er det jordemødrene, der fylder mest i den første del af forløbet, mens tilbuddet efter fødslen varetages af den sundhedsplejerske og familiebehandler, som kvinderne i forvejen kender fra deres graviditet. En uddannelsesvejleder bliver tilknyttet holdet mere intensivt i den sidste del af forløbet, hvor børnene er 6-9 måneder gamle. Undervejs får de i gruppen også besøg af en tandplejer, en børnefysioterapeut, en tale/sprogkonsulent, en småbørnspsykolog samt en pædagogisk leder fra et af byens børnehuse.

Faste jordemødre

Mødrene vil i højere grad end før opleve kontinuitet i deres forløb, f.eks. vil det nu være den samme sundhedsplejerske, der besøger familien i hjemmet, som mor og barn har haft kontakt med gennem forløbet "God Start". Og fremover vil alle unge gravide i alderen 18-20 år blive tilknyttet "Kendt jordemoderordning", som betyder, at de kommer til at føde ved en af de tre faste jordemødre, som de også har mødt undervejs i forløbet ved konsultationer og i gruppen. 

- Det er vores oplevelse, at gravide generelt er glade for at kende den jordemoder de kommer til at føde med. Etableringen af en kendt jordemoderordning, der varetager tilbuddene i forhold til unge gravide, vil naturligt afføde, at den gravide føler sig tryg og oplever kontinuitet i forløbet og overgangene fra graviditet, fødsel og barsel. Den unge møder jordemødrene til konsultationer, undervisning, fødsel og ved besøg i hjemmet efter fødslen. Tryghed og kontinuitet kan især opleves betydningsfuldt, når man er ung og er i gang med at etablere familie med de forandringer i livet, som dette medfører, siger Anette Lund Frederiksen, der er chefjordemoder ved OUH.

Mødegangene er en blanding af undervisning og dialog. Lige så vigtigt det er, at kvinderne klædes fagligt på til moderrollen, er det også, at de får et nyt fællesskab med hinanden. Som for alle andre nybagte familier er der megen glæde samt usikkerhed forbundet med det nye ansvar de unge står overfor. Det er derfor vigtigt for dem at have nogle trygge rammer, hvor de kan hente rådgivning, støtte og sparring - også i perioder hvor det kan føles svært.

Tilbage til job eller uddannelse

Uanset hvor dejlig en barselsorlov kan være, slutter den i sidste ende, og her står Beskæftigelses- og Socialforvaltningen klar med en uddannelsesvejleder, der kan støtte den unge mor i at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

- Når helt unge kvinder får børn og går på barsel, kan der være risiko for, at de kommer så langt væk fra job eller skole, at det kan være svært at komme tilbage. Derfor er det vigtigt, at de kan få hjælp af en uddannelsesvejleder samme sted, som de kan få hjælp til alt det andet, der følger med at være nybagt mor. På den måde kan vi støtte dem i at klare sig selv og være en god rollemodel for deres barn, siger rådmand Brian Dybro.

 
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, mobil: 30604419
Anette Lund Frederiksen, chefjordemoder, OUH, mobil: 20554008
Brian Dybro, rådmand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, mobil: 24621118
Lissi Skodborg Jørgensen, teamleder i sundhedsplejen, mobil: 40455658, mail: likj@odense.dk